Oljedirektoratet

Over halvparten igjen

Oljedirektoratet legger hvert år fram et ressursregnskap med oversikt over de totale utvinnbare petroleumsressursene. Regnskapet bygger på innrapporterte data fra operatørselskapene, egne vurderinger av felt og funn og våre estimat for uoppdagede ressurser.

Regnskapet for 2018 viser at etter snart 50 års produksjon er det fortsatt mer ressurser igjen enn det som hittil er produsert. Ved utgangen av 2018 anslås det at de totale utvinnbare petroleumsressursene er 15,6 milliarder Sm³ o.e. Av dette er 7,3 milliarder Sm³ o.e. produsert og solgt.

Forventningsverdien for gjenværende utvinnbare ressurser er 8,3 milliarder Sm³ o.e. Det antas at rundt halvparten av disse ennå ikke er påvist. I dag er anslaget over de totale utvinnbare ressursene om lag 50 prosent større enn i 1990.

Søyler og kakediagram som illustrerer fordelingen av de totale utvinnbare ressursene og usikkerhet i estimatene per 31. Desember 2018.

Illustrasjon: Fordeling av de totale utvinnbare ressursene og usikkerhet i estimatene per 31. desember 2018