Oljedirektoratet

Ressursrapport 2022

Forord
forord

1 – Innledning og sammendrag
kapittel-1

2 – Gjenværende petroleumsressurser
kapittel-2

3 – Konkurransekraft og verdiskaping
kapittel-3

4 – Et aktørbilde i endring
kapittel-4

5 – Energiomstillingen gir nye muligheter
kapittel-5

6 – Framtidig produksjon og inntekter
kapittel-6

Referanser
kapittel

Figurer
omslag