Oljedirektoratet

Sokkelåret 2017

Høy aktivitet på sokkelen

Innhold

Høy aktivitet på sokkelen
Berg-og-dalbane-2-2017

Aldri tidligere er det blitt solgt så mye gass fra norsk sokkel som i 2017. Oljeproduksjonen gikk litt ned, likevel øker totalproduksjonen for fjerde år på rad.

1 - Økende olje og gassproduksjon i neste femårsperiode
produksjon-2017

Oljedirektoratets produksjonsprognose fram mot 2022 viser en stigning fra 2020, når Johan Sverdrup har kommet i produksjon. Samlet produksjonen av olje og gass anslås i 2022 å nærme seg den i rekordåret 2004. Gassen utgjør da om lag halvparten av produksjonen.

2 - Investerings‐ og kostnadsprognoser
Kostnader-2017

Petroleumsnæringen har gjort et omfattende arbeid med å redusere kostnadsnivået. Dette har medført store innsparinger. Kostnadsnivået for feltutbygginger er gått ned. Tilsvarende har det vært en betydelig reduksjon både i drifts‐ og letekostnadene.

3 - Utbygging og drift
felt-2017

Oljedirektoratet er opptatt av god ressursforvaltning gjennom kostnadseffektivitet og god kostnadskontroll. Kostnadseffektive løsninger fører til at mer olje og gass kan utvinnes lønnsomt. Det må ikke gjennomføres kostnadskutt som forhindrer lønnsomme produksjonstiltak.

4 - Leting
leting-2-2017

Det ble avsluttet 34 letebrønner i 2017, en nedgang på 3 fra året før. Basert på selskapenes planer, forventes det at antall letebrønner i 2018 vil ligge på om lag samme nivå som i 2017. I 2017 ble halvparten av brønnene boret i Barentshavet. Dette er ny rekord for antall letebrønner i Barentshavet. I Nordsjøen ble det boret tolv brønner, og i Norskehavet fem.