Oljedirektoratet

De uunnværlige sulfidene

Tekst: Alexey Deryabin, geolog i Oljedirektoratet

Sulfidmineraler utgjør en stor del av det daglige livet for et moderne menneske. Disse mineralene er kilden til industrimetallene som får din mobiltelefon, datamaskin og elbil til å fungere.

Historisk sett har en utvunnet disse metallene i forekomster på land, men siste tiden har midthavsryggene verden rundt blitt vurdert for leting.

Oljedirektoratet gjennomførte et vellykket tokt sommeren 2018 og oppdaget forekomster av skorsteiner og tilstøtende grushauger av sulfider på havbunnen.

Det nyoppdagede området med sulfidmineraler inneholder mange slike grushauger og sammenraste skorsteiner, blant annet en 26 meter høy, ikke-aktiv «black smoker», i tillegg til noen aktive systemer.

 

Havbunnsmineral. Skorstein fra Oljedirektoratets tokt tatt på 3000 meters vanndyp på Mohnsryggen i Norskehavet (Foto: Jan Stenløkk)

Havbunnsmineral.
Skorstein fra Oljedirektoratets tokt tatt på 3000 meters vanndyp på Mohnsryggen i Norskehavet
(Foto: Jan Stenløkk)