Oljedirektoratet

Energibehovet

Oljedirektør Ingrid Sølvberg

Norge er annerledeslandet. Naturen har vært raus med oss. Vår evne til å utnytte naturressursene har gitt oss en unik posisjon med svært høy levestandard, en globalt ledende teknologiindustri og et nasjonalt pengefond verdt mer enn ufattelige 10 000 milliarder kroner.

Dette kommer hele det norske fellesskapet til gode.

Vi er mer enn selvforsynt med energi; fornybar energi i form av vannkraft har sikret forsyning av elektrisk kraft i mer enn 100 år.

Og vi har olje og gass. I en verden som stadig trenger mer energi og hvor forbruket av olje og gass forventes å holde seg høyt i mange tiår, bør vi utnytte disse naturressursen på best mulig måte og med lavest mulig karbonavtrykk.

Ressursene skaper inntekter som driver det velferdssamfunnet vi lever i og er nødvendige for andre som har underskudd på egenprodusert energi.

Olje og gass brukes også i stor grad til å framstille produkter vi omgir oss med i hverdagen – og lar seg ikke uten videre erstatte av andre råvarer.

Olje og gass er i høyeste grad et globalt anliggende, og vi bør se det i det perspektivet. Selv om petroleumsnæringen er stor i Norge – er vi liten i en global sammenheng.

Vår oljeproduksjon utgjør to prosent av det globale forbruket og gassen vår utgjør cirka tre prosent. Utslippene fra vår utvinning av olje og gass utgjør én promille av de globale utslippene. Likevel må vi gjøre alt vi kan for å sikre så lave utslipp som mulig.

Da er det gledelig at en samlet norsk olje- og gassvirksomhet nylig lanserte ambisiøse planer for å redusere CO2-utslippene fra utvinningen av olje og gass til «nær netto null» mot 2050.

Av prognoser og scenarioer som viser framtidene energimiks, går det tydelig fram at olje og gass forblir viktige energikilder i flere tiår framover.

Norge har sluttet seg til Paris-avtalen. Dette, sammen med at olje- og gassindustrien betaler en nasjonal CO2-avgift og internasjonale kvoter, bidrar til at næringen gjør sitt ytterste for å redusere utslippene ved produksjon, for eksempel ved elektrifisering og energieffektivisering – og ved å holde fakling fra olje- og gassanleggene nede på et minimum.

Vi har mye hardt – og smart – arbeid foran oss for å fylle vår plass i energimiksen på en måte som ivaretar målet om en bærekraftig framtid.

 

Ingrid Sølvberg

Oljedirektør Ingrid Sølvberg

 

Til informasjon: Alle artiklene i denne utgaven av Norsk sokkel ble laget før koronakrisen 2020.

Til informasjon

Magasinet ble laget før koronakrisen 2020.

Til informasjon

Magasinet ble laget før koronakrisen 2020.