Oljedirektoratet

Knust fjell

Alexey Deryabin, geolog i Oljedirektoratet

Breksjerte granittiske bergarter. Foto: Fridtjof Riis

Breksje ved Lihalsen i Gandsfjorden, Rogaland. Blotningen på bildet er tre meter høy. Foto: Fridtjof Riis

 

Lokaliteten (bildet) viser breksjerte granittiske bergarter (prekambrisk grunnfjell). En breksje består av større og mindre blokker av fjell med finkornet grunnmasse (matriks) mellom blokkene. Her består matriks av finknust fjell som kan være blandet opp med skifer.

Lokaliteten tolkes til å representere knust fjell like under bunnen av skyvedekker som oppstod ved den kaledonske fjelldannelsen da de baltiske og nord-amerikanske platene kolliderte i silur-devon tid. Skyvedekkene har gnisset mot grunnfjellet slik at grenseflaten mellom dem er knust opp.

Bildet er tatt fra kajakk i Gandsfjorden i Rogaland. En kan også observere knusing av fjellet i mindre målestokk på toppen og vestskråningen av Lifjell, utenfor Sandnes.

Til informasjon: Alle artiklene i denne utgaven av Norsk sokkel ble laget før koronakrisen 2020.

Til informasjon

Magasinet ble laget før koronakrisen 2020.

Til informasjon

Magasinet ble laget før koronakrisen 2020.