Oljedirektoratet

Økt verdiskaping på Johan Sverdrup ved smartere bruk av data

Basert på innspill fra Equinor:

Rettighetshaverne i Johan Sverdrup har gjort store investeringer i datainnsamling. Det er for eksempel investert i permanent utstyr både i brønnene, på havbunnen og på plattformene for å samle inn data.  Dataene er nødvendige for å oppnå høy utvinning fra feltet. Ambisjonen er en utvinningsgrad på over 70 prosent.

Et annet viktig tiltak for å øke verdiskapingen er boring av en dedikert datainnsamlingsbrønn. Data som blir samlet inn fra denne brønnen vil gi verdifull reservoarinformasjon og være et viktig bidrag for optimalisering av tiltak for økt oljeutvinning.

I tillegg til konvensjonell datainnsamling og brønninstrumentering, innfører Johan Sverdrup distribuerte fiberoptiske målinger langs hele brønnbanen for bedre reservoarforståelse. Data som tradisjonelt er blitt samlet inn i kampanjer på grunn av svært store datamengder, kan nå brukes “live” som en del av den daglige produksjonsoptimaliseringen og brønnovervåkingen.

Permanent reservoarovervåking (PRM) er valgt som seismisk overvåkingsløsning for feltet. Sammen med fiberoptikk i brønnene kan PRM gi bedre forståelse av reservoaret og danne grunnlag for optimalisert dreneringsstrategi og økt utvinning.

Pågående digitaliseringsprosjekter har som mål å effektivisere dataflyt, lagring, og bruk av PRM/fiber-data. I tillegg er det tatt i bruk digitaliserte løsninger for å oppnå enklere tilgang til data på tvers av spesialistverktøy og ulike databaser.

På Johan Sverdrup er de fysiske prosessene i reservoaret beskrevet gjennom prediktive numeriske modeller. Disse tilpasses kontinuerlig til forretningsbehov og oppdateres fortløpende med nye data og forbedret forståelse. Med utgangspunkt i etablerte teknologier som FMU (Fast Model Update) med høy grad av automatisering, kan usikkerhet knyttet til undergrunnen oppdateres kontinuerlig.

Modeller vil i økende grad operere i det overlappende grensesnittet mellom data-drevne og fysikkdrevne modeller. Gjennom Johan Sverdrups levetid vil det bli store endringer og forbedringer i hvordan undergrunnsmodeller defineres og gjør nytte av en eksponentielt økende datamengde.
Det er utarbeidet en digital tvilling av feltet som er en digital kopi av Johan Sverdrupanlegget (plattformer og havbunnsrammer). Tvillingen gjør det enklere å finne utstyr i anlegget.

Ved å kombinere data fra den fysiske verden med virtuell data (Augmented Reality) gjør tvillingen det mulig å sammenligne 3D-modellen med virkeligheten. Denne teknologien har allerede vist seg nyttig for å identifisere feilmontert eller manglende utstyr i byggefasen.

En bedre forståelse av tilstanden til utstyr i anlegget vil kunne redusere CO₂ -fotavtrykket ved optimal operasjon av utstyret. Samtidig er det mulig å flytte en del inspeksjonsoppgaver fra hav til land, noe som gir en sikkerhetsgevinst.

Ved implementering av automatisk produksjonsoptimalisering legges det til rette for økt og mer stabil produksjon og lavere arbeidsbelastning for operatørene i hovedkontrollrom. 

Det arbeides også mye med å kunne dele data med feltets eiere og myndigheter på en bedre måte. Det er stor fordel for operatør og partnere (Lundin, Petoro, Aker BP og Total) at alle har tilgang til de samme dataene og ser det samme bildet for dermed å kunne ta raskere og bedre beslutninger.

 

Illustrasjon av reservoarmodell for Johan Sverdrup

Figur 2.30 Reservoarmodell Johan Sverdrup. Illustrasjon: Equinor.

Tilbake til rapporten