Oljedirektoratet

Faktaboks 2.4 - Ressurstilvekst

Det er boret mer enn 1140 undersøkelsesbrønner (Figur 2.26) på sokkelen.

I Nordsjøen er det boret om lag 760 undersøkelsesbrønner, i Norskehavet 260 og i Barentshavet 120 brønner. Det er funnet om lag 9 milliarder Sm3 o.e. i Nordsjøen, 2,3 milliarder i Norskehavet og 700 millioner i Barentshavet (Figur 2.27).

 

65-Letekurve.png

Figur 2.26 Akkumulert ressurstilvekst norsk sokkel.

 

 

Figur 2.27 Akkumulert ressurstilvekst i de ulike havområdene

Figur 2.27 Akkumulert ressurstilvekst i de ulike havområdene.