Oljedirektoratet

Norsk sokkel nr. 1 - 2020

Oljedirektoratets eksterne magasin. NB! Alle artikler i denne utgaven ble laget før koronakrisen 2020.

Artikler

Energibehovet
bg-banner01

Norge er annerledeslandet. Naturen har vært raus med oss. Vår evne til å utnytte naturressursene har gitt oss en unik posisjon med svært høy levestandard, en globalt ledende teknologiindustri og et nasjonalt pengefond verdt mer enn ufattelige 10 000 milliarder kroner.

– Hva vi skal leve av etter oljen er fortsatt ikke klart
bg-banner02

Bente Nyland har takket av etter tolv år som oljedirektør. Det er fortsatt store verdier å høste fra norsk sokkel, fastholder hun. Heldigvis for velferdsstaten. For noe reelt alternativ har vi ennå ikke.

Oljeavhengig
ill-oljeavhengig01

Olje er en ekstremt energirik og allsidig væske som menneskeheten har gjort nytte av siden 1850-tallet. Nå, 170 år senere, taler mange for å stenge produksjonen for godt. Hva skjer da?

Knust fjell
fjell

Lokaliteten (bildet) viser breksjerte granittiske bergarter (prekambrisk grunnfjell). En breksje består av større og mindre blokker av fjell med finkornet grunnmasse (matriks) mellom blokkene. Her består matriks av finknust fjell som kan være blandet opp med skifer.

Det første funnet i Norskehavet
norskehavet01

I fjor sommer gjennomførte Oljedirektoratet det første mineralkartleggingstoktet i egen regi på Mohnsryggen vest i Norskehavet. Geologene fant et område som inneholdt store mengder sulfidmineraler, og som ikke var kjent fra før.

Ny lov for nye ressurser
innsamlet-sulfidskorstein

I 2017 fikk Olje- og energidepartementet ansvaret for å forvalte mineralforekomstene på den norske kontinentalsokkelen, og i vår ble det vedtatt en ny lov om havbunnsmineraler.

Analyse viser innholdsrike havbunnsmineraler
Sulfidproeve-ROV

Oljedirektoratets kjemiske analyser av sulfider og manganskorper fra norsk sokkel viser høyt innhold av kobber, sink og kobolt.

Ringen sluttet
dag-bering01

Tidlig på 1960-tallet fikk 10-åringen Dag Bering kunnskap om funn av manganknoller i Stillehavet. Hans far oppfordret ham til å studere dette. 50 år senere er havbunnsmineraler endelig hentet opp fra dypet også på norsk sokkel. Bare så synd at nøkkelpersonen nå pensjonerer seg.

Europa-garantisten
troll-a-plattformen

Dersom Troll A-plattformen i Nordsjøen stenges i ett år, forsvinner daglige salgsinntekter for gass på 226 millioner kroner. Dersom gassen erstattes med kull, øker Europas utslipp av klimagassen CO2 med 150 millioner tonn.

Neste kapittel
equinor-troll-fase-3

I 2018 leverte operatør Equinor og partnerne Plan for utbygging og drift (PUD) for tredje utbyggingstrinn av Troll-feltet i Nordsjøen.

Følelser og fakta
den-nye-oljen01

De unge må snakkes med, ikke til, er lærdommen tre engasjerte, nyutdannede bransjerepresentanter tilegnet seg etter å ha reist land og strand rundt for å møte skoleelever gjennom fjoråret. De tre lærte også at det globale perspektivet er underkommunisert.