Oljedirektoratet

Hywind Tampen

Hywind Tampen er et vindkraftprosjekt som planlegges for å gi strøm til feltene Gullfaks og Snorre i Tampen-området i Nordsjøen. Vindparken planlegges med 11 flytende vindturbiner, hver med en kapasitet på 8 MW. Turbinene skal etter planen plasseres mellom de to feltene og kobles opp til plattformene med kraftkabler. Dette vil kunne gjøre det mulig å operere eksisterende gassturbiner på feltene med lavere belastning og i perioder stenge dem helt.

Dersom selskapene tar en investeringsbeslutning og prosjektet blir godkjent, forventes utslippene fra de to feltene å bli redusert med til sammen rundt 200 000 tonn CO₂ og 1000 tonn NOx per år. Equinor har derfor fått tilsagn om støtte på 2,3 milliarder kroner fra Enova. Det planlegges for en investeringsbeslutning i løpet av 2019. Tiltaket anses som et pilotprosjekt og oppstart er estimert til tredje kvartal 2022. 

 

En illustrasjon av vindkraftprosjektet Hywind Tampen, som illustrerer hvordan de flytende vindmøllene skal gi strøm til feltene Gullfaks og Snorre

Figur 4.5 Hywind Tampen-prosjektet. Illustrasjon: Equinor.

Tilbake til rapporten