Oljedirektoratet

Faktaboks 3.1 Et høyt ressursutfall

For å illustrere hvilken effekt det vil kunne ha å bekrefte en letemodell, har OD beskrevet et Scenario X [5].

[I dette scenarioet er det antatt at det bores en letebrønn med et funn som bekrefter letemodellen med størst ressurspotensial i trias. Det er også antatt at resultatene fra brønnen fører til at forventningen til bergartsvolumet øker i denne letemodellen. Et funn vil øke sannsynligheten for kilde i andre letemodeller av sentrias og jura alder i området.

Scenarioet illustrerer et mulig utfall som ligger helt i ytterkant av ressursfordelingen. Utfallet bør være med i vurderingen av mulige konsekvenser av å åpne områdene for letevirksomhet. Som det går fram i ][Figur 3.8][, gir dette scenarioet en stor endring i ressursfordelingen. Forventningsverdien for totalt utvinnbare ressurser øker markant. Væske- og gassfordelingene endrer seg tilsvarende.]

 

Figur som viser Ny ressursfordeling med scenario X


Figur 3.8 Ny ressursfordeling med scenario X.

Opprinnelig estimat for ressursfordelingen i Barentshavet nord i mørke farger. Nytt estimat for ressursfordelingen i Scenario X i lysere farger.