Oljedirektoratet

Trestakk

ODs rolle

Trestakk ble funnet av Statoil i 1986 og er et prosjekt rettighetshaverne har jobbet med i mange år. Flere alternative utbyggingsløsninger er blitt vurdert, men de senere årene ble en undervannsløsning tilknyttet Åsgard vurdert å være den eneste realistiske utbyggingsløsningen.

I januar 2015 var næringen preget av en generell kapitalbegrensning. Framdriften i videre modning av Trestakk-prosjektet stod derfor i fare. Dette til tross for at prosjektet framstod som lønnsomt og at en utsettelse ville gi økt risiko for tapte ressurser som følge av en mulig begrenset levetid på Åsgard A.

trestakk-kart.jpg

6406/3-2 (Trestakk) ligger i Norskehavet, om lag 20 km sør for Åsgard-feltet

 

Myndighetenes forventning

For myndighetene er det viktig at alle lønnsomme ressurser utvinnes, og at tidskritiske prosjekter prioriteres. På bakgrunn av dette var Oljedirektoratet (OD) tydelige på forventning om framdrift i Trestakk-prosjektet.

Vurdering av levetidsforlengelse av vertsinnretning

Rettighetshaverne modnet Trestakk videre mot en ny beslutning om videreføring (BoV). Det ble samtidig satt i gang nye studier for vurdering av teknisk og økonomisk levetidsforlengelse av Åsgard A.

Resultatet av levetidsstudiene var positivt, og i februar 2016 meddelte operatøren at det var tatt en BoV. I november 2016 leverte rettighetshaverne en plan for utbygging og drift (PUD).

Godt arbeid resulterer i forbedret lønnsomhet

Statoil har i samarbeid med rettighetshaverne og leverandører siden BoV ble utsatt i 2015 gjort et meget godt arbeid for å redusere investeringskostnadene. Investeringskostnadene har i denne perioden blitt halvert, samtidig som de utvinnbare ressursene har økt med omtrent 30 prosent. Dette, sammen med levetidsforlengelsen på Åsgard A, har forbedret lønnsomheten til prosjektet ytterligere.trestakk-statoil[1].jpg

Konseptvalg for Trestakk består av en bunnramme med en tilknyttet satellittbrønn. (Bilde: Statoil)