Oljedirektoratet

Positive resultater for økt utvinning

KAPITTEL 3: TEKNISK POTENSIAL

Studier av CO2-injeksjon for økt oljeutvinning (EOR) viser positive resultater. Både selskapene og Oljedirektoratet (OD) har gjort flere studier for å se hvordan utvinningen på produserende felt på norsk sokkel kan økes ved injeksjon av CO2. Mangel på tilstrekkelige mengder tilgjengelig CO2 er imidlertid en utfordring, det samme er mangel på erfaring fra offshorefelt. 

OD har gjennomført tre ulike studier de senere årene for å vurdere et mulig EOR-potensiale kombinert med lagring av CO2 i oljefelt i Nordsjøen. Studiene er presentert og diskutert på flere konferanser og seminarer.

Den første studien var en screening studie av 23 oljefelt i Nordsjøen og var en oppdatering fra 2005 studien. Den andre omfattet studie av tre forskjellige oljefelt med tilgjengelig CO2 på 1-3 millioner tonn injisert årlig og den tredje er en mer detaljert studie av et modent oljefelt i Nordsjøen hvor 0,7 millioner tonn ble injisert årlig.

Studiene viste et potensial for økt utvinning varierende fra 4 prosent opp til 12 prosent, med ett gjennomsnitt på ca. 7 prosent og en lagringseffekt av CO2 i reservoaret på 70-100 prosent. Dette potensialet for økt utvinning stemmer godt overens med studier gjort av oljeselskap og forskningsmiljøer i Norge og erfaringer internasjonalt.

Implementering offshore

Det er flere konsepter som kan vurderes for injisering av CO2 i produserende felt. Usikkerhet og risiko gjelder i hovedsak ombygging på plattformene, og den korrosive effekten CO2 og vann kan ha på brønner og prosessutstyr. Mangel på tilgjengelig CO2 er imidlertid en utfordring, det samme er mangel på erfaring fra offshorefelt. Metoden er brukt på land i mange år i USA og Canada, men i felt som har mye større brønntetthet enn på offshore felt.

injeksjon.jpg

For å få bedre oversikt over de reelle mulighetene for økt utvinning ved injeksjon av CO2 på offshorefelt trengs det erfaring. Det er gjort mange studier og mye laboratoriearbeid. Skal man komme videre må det gjøres pilotprosjekter med injeksjon av CO2 i offshorefelt. Dette kan gjøres med små volumer av CO2 til injeksjon i deler eller segmenter av et felt. Slike pilotprosjekt vil kunne gi verdifull erfaring med tanke på storskala injeksjon for å kunne realisere det ekstra olje-potensialet.