Oljedirektoratet

Ressursrapport 2017

Store muligheter på norsk sokkel

Kapitler

1. Forord
abstract-background-blur-255379 (1)

INGRID SØLVBERG, DIREKTØR UTBYGGING OG DRIFT: Det er fortsatt store verdier å hente på norsk sokkel. Siden 1990 har de totale ressursene, inklusiv anslaget for uoppdagede ressurser, økt med over 40 prosent. Faktisk er det nå påvist mer ressurser enn vi forventet totalt i 1990, og det er fortsatt mye igjen å finne.

2. Ressursregnskap
abstract-background-blue-311039

OVER HALVPARTEN IGJEN: Mer kunnskap og nye løsninger har økt ressursanslaget på sokkelen. Etter nesten 50 år med produksjon gjenstår det fortsatt å produsere over halvparten. Økt kunnskap og ny teknologi kan øke ressursanslaget enda mer. Disse ressursene representerer store verdier.

3. Teknisk potensial
topp-eor

ENDA MER Å HENTE: Det fins store mengder petroleum som i dag ikke er lønnsomme å utvinne. Dette gjelder blant annet immobil olje og ressurser i tette reservoar. Ved å kvalifisere og ta i bruk ny teknologi kan deler av disse ressursene bli lønnsomme å produsere.

4. Utvinning
Photo- Statoil - Statoil - Trestakk reservoir illustration - 1230595

MYE Å TA FATT I: Selskapene har de de siste tre-fire årene gjort et godt arbeid med å redusere investeringskostnadene både i utbyggingsprosjekt og til drift av felt. Samordnede løsninger, bruk av ny teknologi og erfaringsutveksling mellom aktørene, vil bidra til økt verdi for nye prosjekt på felt og funn.

5. Avslutning
slide-havbunn-blur

SNU ALLE STEINER: Stengning av felt og innretninger er en naturlig del av petroleumsvirksomheten. Før produksjonen avsluttes, er det viktig at alle tiltak som kan gi lønnsom produksjon er vurdert.

6. ODs rolle
topp-OmODMBmultimedia

STØRST MULIG VERDI FOR SAMFUNNET: Petroleumsnæringen er og har vært statens desidert største inntektskilde selv de siste par årene med lave oljepriser. OD arbeider for at petroleumsressursene skal gi størst mulig verdi for samfunnet.