Oljedirektoratet

Forord

Petroleumsvirksomheten er en av Norges viktigste næringer. Olje og gass har gitt enorme inntekter som har bidratt til utviklingen av den norske velferdsstaten. Det er nok olje og gass på sokkelen til at dette kan fortsette i mange tiår.

I dag dekker Norge om lag to prosent av verdens oljeforbruk og tre prosent av gassforbruket. Til tross for at vi står for en beskjeden del av den samlede produksjonen, er norsk petroleumsnæring verdensledende innen teknologi. Kompetanse, teknologiutvikling og innsats for å redusere fotavtrykket fra produksjonen er sentralt for virksomheten.

Norge har utviklet offshoreteknologi som har resultert i sikker, effektiv og høy produksjon med lave utslipp, og vi er storeksportør av teknologi til andre petroleumsregioner i verden.

Norsk sokkel kjennetegnes av stor variasjon i funnstørrelse og modenhet. Denne høsten starter produksjonen på Johan Sverdrup-feltet. Dette er den største felt­utbyggingen på sokkelen de siste 20 årene og bidrar til høy produksjon i lang tid framover. Samtidig starter også produk­sjonen på feltene Skogul og Utgard.

Skogul er den minste feltutbygg­ingen på norsk sokkel noen gang, og Utgard er et 40 år gammelt funn som endelig bygges ut. Dette viser mang­foldet og mulighetene på sokkelen.

Oljedirektoratets hovedoppgave er å passe på at petroleums­virksomheten skaper størst mulig verdi for samfunnet. I årets ressursrapport om felt og funn presen­terer vi fakta og analyser som viser at det jobbes godt med å skape verdier på sokkelen.

Samtidig ser vi at det er et betydelig potensial for å øke verdiskapingen ytterligere. Vi er opptatt av at alle lønnsomme fat skal produseres, ikke bare de enkleste.

Det er funnet mye olje og gass som det i dag ikke er planer om å produsere. Ny og mer kostnadseffektiv teknologi, bedre bruk av data og nye måter å jobbe på kan imidlertid gjøre at også disse ressursene blir lønnsomme.

Teknologi og kompetanse er ­fundamentet for en høy og energi­effektiv produksjon framover. Da kreves både evne og vilje til fortsatt innsats!

Vi håper at ressursrapporten blir nyttig for alle som står på for å skape verdier for samfunnet gjennom sitt arbeid i næringen og for alle andre som søker kunnskap om de norske petroleums­ressursene.

IngridS-400px.jpg

Stavanger 27. september 2019

Ingrid Sølvberg

Direktør for utbygging og drift