Oljedirektoratet

Ressursrapport 2020

Leting

Innhold

Forord
Omslagbakgrunn

1 – Innledning og sammendrag
Kap1

2 – Utviklingstrekk på norsk sokkel
Kap2

3 – Uoppdagede ressurser
kap3

4 – Betydning av leting
Kap4

5 – Digitalisering i letevirksomheten
kap5

6 – Ressurser for framtiden
kap6

Referanser
Innside-bak

Figurer
Omslagbakgrunn