Oljedirektoratet

Faktaboks 6.2 – Framtidens energinæring på norsk sokkel

KonKraft-partnerne (Faktaboks 5.5) la sammen med Equinor fram nye klimamål i januar 2020, der både havvind, CCS og hydrogen er viktige elementer (Figur 6.6 [25]).

Målet er at olje- og gassindustrien i Norge skal redusere sine klimagassutslipp med 40 prosent i 2030 sammenlignet med 2005 til nær null i 2050.

Industriens ambisiøse klimamål kan danne et godt utgangspunkt for at kompetansen og teknologikunnskapen innenfor oljevirksomheten i enda større grad kan være med og finne nye og bedre løsninger på klimautfordringen.

Figur 6.6 Framtidens energinæring på norsk sokkel  Kilde: KonKraft (2020)

Figur 6.6 Framtidens energinæring på norsk sokkel. Kilde: KonKraft (2020).