Oljedirektoratet

Faktaboks 6.3 – Eget atlas for lagring

OD har kartlagt områder som egner seg for langvarig og sikker lagring, et arbeid som resulterte i et CO2-lagringsatlas for norsk sokkel (Figur 6.9 [26]).

Flere lagringsmuligheter er evaluert, som store vannfylte formasjoner (akvifer), strukturelle lukninger, nedstengte felt og lagring av av CO2 i kombinasjon med økt oljeutvinning.

Det er beregnet at reservoarvolumet på sokkelen i teorien er tilstrekkelig til å romme mer enn 80 milliarder tonn CO2, noe som tilsvarer dagens norske CO2-utslipp i 1000 år.

Figur 6.9 CO2-lagringsatlas Kilde: Oljedirektoratet (2014)

Figur 6.9 CO2-lagringsatlas. Kilde: Oljedirektoratet (2014).