Oljedirektoratet

Faktaboks 3.3 Prospekter og prospektmuligheter

Et prospekt er en mulig petroleumsforekomst som ennå ikke er boret, men som er kartlagt og som det er beregnet volum av.

Anslått sannsynlighet forat det kan påvises olje og/eller gass i et gitt prospekt, kalles prospektets funnsannsynlighet.

Prospektmulighet er en mulig petroleumsfelle der tilgjengelig datadekning og –kvalitet ikke er tilstrekkelig for å kartlegge eller avgrense bergartsvolumet.

Postulert prospekt (Figur 3.9) er et prospekt som kan bli kartlagt i framtiden (ikke identifisert enda, for eksempel på grunn av mangel på data).