Oljedirektoratet

Faktaboks 6.4 – Prinsipper for injeksjon av CO2

En akvifer kan bestå av flere sedimentære formasjoner og dekke store områder.

Bergartene må ha god porøsitet og permeabilitet hvor vannet i porene er i kommunikasjon. For å være egnet for lagring av CO2 må de geologiske formasjonene være på et dyp der CO2 kan lagres i superkritisk fase (Figur 6.10 [26]). Formasjonene må være dekket av en tett kappebergart av leirstein og

skifer som kan danne en forsegling slik at CO2 ikke migrerer inn i andre geologiske formasjoner eller til havbunnen. I atmosfæren er CO2 en gass, men på dyp større enn ca. 800 meter vil økt trykk og temperatur gjøre at den oppfører seg som en væske.

Figur 6.10 Prinsipp for CO2-lagring Kilde: Oljedirektoratet (2014)

Figur 6.10 Prinsipp for CO2-lagring. Kilde: Oljedirektoratet (2014).