Oljedirektoratet

Force

Bli med og nominere «Årets Technology Champion»!

24/09/2019 OG21 er Norges nasjonale teknologistrategi for petroleumsnæringen, og har sitt mandat fra Olje- og energidepartementet. Her kommer myndigheter, næringsliv og forskningsmiljøer sammen for å identifisere teknologiske utfordringer og enes om strategier og tiltak for å møte disse.

De siste årene har OG21 satt søkelyset på hva som kan gjøres for å få til raskere teknologiopptak. Ofte er det enkeltpersoner som står på for at teknologier utvikles og effektivt tas i bruk.

OG21 innfører derfor prisen for «Årets Technology Champion» som skal gå til en pådriver i norsk petroleumsindustri.

Du kan bli med og nominere kandidater innen 14. oktober! Les mer på OG21s hjemmesider:

https://www.og21.no/og21-forum/og21-forum-2019/arets-technology-champion/

 

Updated: 06/05/2022