Oljedirektoratet

Force

Webinar: Water shut-off via bullheading a DPR fluid – General status and the Alvheim example

19/08/2021 The improved IOR/EOR competence network group is happy to welcome you to this great webinar featuring Kåre Langaas from AkerBP and Arne Stavland from Norce Research. The topic will be "Water shut-off via bullheading a DPR fluid – General status and the Alvheim example." Don't miss out on this great event.

Vi har nå flere teknologier som gjør at vi kan injisere fluid/epoxy etc. i en sone og forsøke stenge denne sonen lokalt. Flere av Aker BP sine asssets jobber med en slik metode for vannavstengning. For brønner uten aksess til nedre komplettering er «bull heading» eneste alternativ for å prøve selektiv vannavstengning.

Read more and sign up here!

Updated: 19/08/2021