Oljedirektoratet

Ubemanned brønnhodeplattform (UBP)

KAPITTEL 4: UTVINNING

Utvinning av mindre funn og marginalt lønnsomme ressurser på felt, krever kostnadseffektive utbyggingsløsninger. Havbunnsinnretninger har vært et reelt og viktige alternativ, men noen funn og felt har reservoarmessige betingelser eller andre forhold som hindrer bruk av havbunnsløsninger.

I andre tilfeller er det ressursgrunnlag for utbygging med en plattformløsning, men uten at grunnlaget eller behovet for konvensjonell ubemannet plattform eller prosessplattform er tilstede.

En ny og enklere ubemanned brønnhodeplattform (UBP) er nå utviklet og planlegges for Oseberg Vestflanken 2. Dette er et videreutviklingsprosjekt av nye og eksisterende forekomster i Oseberg, godkjent sommeren 2016.

UBP-Statoil[1].jpg

(Illustrasjon: Statoil)

 

Dette prosjektet er det første i til å ta i bruk UBP på norsk sokkel, og andre i næringen henter nå læring fra dette. Flere felt vurderer UBP som utbyggingsløsning for sine videreutviklingsprosjekt. UBP kan benyttes tilsvarende for utbygging av funn, men det krever tilknytning mot en annen innretning med prosess- og eksportkapasitet.

UBP er enkle innretninger uten helikopterdekk og overnattingsfasiliteter. Løsningen muliggjør enklere tilgang til brønnene, da brønnhodene er plassert på plattformdekket (tørre), i motsetning til en havbunnsutbygging hvor brønnhodene er plassert på havbunnen (våte).

Dette konseptet kan være et kostnads- og produksjonseffektivt utbyggingskonsept på grunt vann, og særlig i tilfeller med høyt brønnantall.