Oljedirektoratet

Boring i grunne reservoar

KAPITTEL 4: Utvinning

Det er i løpet av de siste årene påvist betydelige ressurser i grunne reservoar, hovedsakelig i Barentshavet. Ved å kombinere eksisterende teknologi kan disse ressursene bli lønnsomme å produsere.

Den geologiske historien i store deler av Barentshavet er slik at det er sannsynlig å finne reservoar som ligger mindre enn 1000 meter under havbunnen. Reservoar som ligger så grunt har som regel lav temperatur og tilnærmet hydrostatisk trykk.

For å kunne drenere denne typen reservoar på en effektiv måte, er det ønskelig å bore horisontale brønner med stort reservoareksponeringsareal (mest mulig innstrømningsareal mot reservoaret) på samme måte som for dypere reservoar. I grunne reservoar er slike brønner vanskeligere å bore.

can-conductor.jpg

Solid fundament for brønnen som gjøre det mulig å bore brønnen med vinkel tidlig (Bilde: NeoDrill)

Boring av horisontale brønner er avhengig av at borestreng med borekrone styres ut om lag 90 grader fra et vertikalt utgangspunkt. For å få til dette i grunne reservoar, er det nødvendig å bore med høy vinkelendring.

Det er vanlig å bore med vinkelendringer under 5 grader per 100 meter. I tilfeller med grunne reservoar, kan det være nødvendig å bore med vinkelendringer på over 10 grader per 100 meter.

Det er nå gjennomført boring i Barentshavet med høy vinkelendring. Flere teknologier har bidratt til å gjøre boring av horisontale brønner i grunne reservoar mulig, og viktig erfaring er nå tilgjengelig.

Sentrale teknologier er etablering av et solid fundament for brønnen som gjør det mulig å bore med vinkel tidlig, og retningsboringsutstyr som kan bore med stor vinkelendring. Samtidig måling og tolkning av egenskapene til bergartene det bores i er også viktig.

Les mer: CAN-ductor

OMV-wistingbronn[1].jpg

Brønn 7324/7-3S på Wisting-funnet er boret med denne teknologien