Oljedirektoratet

Boreløyve for brønn 16/1-33 S i utvinningsløyve 780

22.06.2020 Oljedirektoratet har gitt Spirit Energy Norway AS boreløyve for brønn 16/1-33 S, jf. ressursforskrifta paragraf 15.

Brønn 16/1-33 S skal borast frå boreinnretninga Leiv Eiriksson i posisjon 58°58'42,96"N og 2°10'30,82"A.

Boreprogrammet for brønn 16/1-33 S gjeld boring av undersøkingsbrønn i utvinningsløyve 780. Spirit Energy Norway AS er operatør med ein del på 60 prosent. Den andre rettshavaren er Aker BP ASA med 40 prosent.

Arealet i dette løyvet består av del av blokk 16/1. Brønnen blir bora om lag 5 kilometer nord for Ivar Aasen-feltet i midtre del av Nordsjøen og 205 kilometer vest for Stavanger.

Utvinningsløyve 780 blei tildelt 6. februar 2015 i TFO 2014 på norsk sokkel.
Dette er den fyrste letebrønnen som blir bora i løyvet. Løyvet føreset at dei andre løyva og samtykka kravd av andre myndigheiter er gitt før boreaktiviteten startar.

Kart over brønn 16-1-33 S

Kontakt
Oljedirektoratet

Tlf: +47 51 87 60 00

Oppdatert: 22.06.2020

Siste nyheter

Avgrensning av funn i Norskehavet
29.02.2024 Wintershall Deas avgrensningsbrønn 6507/4-4 S fører til en liten oppjustering av ressursanslaget av et gass-/kondensatfunn nær Dvalin-feltet i Norskehavet.
Grønt lys for Eldfisk nord
28.02.2024 Myndighetene har gitt ConocoPhillips samtykke til å starte opp Eldfisk nord i Nordsjøen.
Klarsignal for Hanz
27.02.2024 Myndighetene gir samtykke til oppstart av Hanz-feltet i Nordsjøen.
Hvem fortjener Improved Recovery Award?
22.02.2024 For 20. gang inviteres selskapene til å nominere kandidater til prisen for økt utvinning, nå omdøpt til Improved Recovery Award.
Boreløyve for brønn 7220/2-2
21.02.2024 Sokkeldirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 7220/2-2 i utvinningsløyve 1080, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal januar 2024
20.02.2024 Førebels produksjonstal i januar 2024 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 071 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ressursregnskapet for fjoråret er klart
20.02.2024 Ressursregnskapet for 2023 viser at volum av reserver og betingede ressurser har økt. De totale petroleumsressursene er noe redusert.
Tørr brønn i Nordsjøen
16.02.2024 Letebrønnen 35/11-28 S «Harden sør» i Nordsjøen viste seg å være tørr.
Endring i veileder til måleforskriften
15.02.2024 Sokkeldirektoratet har publisert et nytt vedlegg 4 til veileder til måleforskriften.
Tørre brønner i Nordsjøen
14.02.2024 Vår Energi boret tørt i brønnene 25/7-12 S og A, 200 kilometer nordvest for Stavanger.