Oljedirektoratet

Konsesjonsrunder

Det finnes to typer konsesjonsrunder på norsk sokkel, nummererte runder og tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO).

De nummererte, ordinære konsesjonsrundene lyses vanligvis ut annenhvert år og omfatter umodne områder. Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) lyses ut årlig og omfatter de modne delene av sokkelen.

Selskaper som ønsker å bli operatør eller rettighetshaver på norsk sokkel må først prekvalifiseres.

Økt verdiskaping

Et stort mangfold av selskaper fremmer konkurransen og bidrar til en mer effektiv utnyttelse av ressursene. Norske myndigheter legger derfor til rette for at nye aktører kan etablere seg på sokkelen. 

Det overordnede kravet til nye aktører er at de gjennom sin petroleumsfaglige kompetanse bidrar til verdiskapingen. Samtidig er det viktig at nye aktører har kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet. 

Arealavgift 

Arealavgiften er et virkemiddel for å modne fram funn til utbygging og produksjon. Den betales årlig for hver kvadratkilometer av området som omfattes av en utvinningstillatelse.

Avgiften betales ikke for områder med aktiv letevirksomhet eller produksjon.

 

 

Oppdatert: 27.11.2023

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.