Oljedirektoratet

Hovedledelsen

Torgeir Stordal, (fungerende) oljedirektør

Last ned stort pressebilde

Torgeir Stordal 

Direktør for Sokkeldirektoratet

Født

1962

Utdanning

Stordal er cand.scient. i geofysikk fra Universitetet i Bergen.

Erfaring

Stordal ble ansatt i Oljedirektoratet som direktør for hovedområde leting i 2017.

 • Begynte sin karriere i Shell som geofysiker i 1989, og fikk sin første lederstilling i 1999.
 • En rekke lederstillinger innenfor leting, blant annet letesjef i Norske Shell i perioden 2009-13.
 • Global rolle innen ressursevaluering ved Shells hovedkontor Nederland fra 2013-17.
 • Hatt tillitsverv i Norsk Petroleumsforening og Norsk olje og gass.

 

Ola Anders Skauby, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt

Last ned stort pressebilde

Ola Anders Skauby

Direktør for kommunikasjon, samfunnskontakt og beredskap

Født

1972

Utdanning

Skauby har Master of Management fra BI. I tillegg er han sivilmarkedsfører og har også IT-fag, bedriftsøkonomi og engelsk i fagkretsen.

Erfaring

Skauby begynte i Oljedirektoratet oktober 2020.

 • 12 års erfaring fra Equinor, de siste tre årene med globalt ansvar for personalberedskap og personellsikring, med oppfølging, informasjon, rådgiving, bistand og trening innenfor disse områdene.
 • Ulike stillinger innen kommunikasjon i Equinor, blant annet som pressetalsperson og kommunikasjonsdirektør.
 • Forelest i markedsføringsledelse på BI i ti år.
 • Jobbet med kommunikasjon og kontrakter i Subsea 7, Halliburton, Forsvarsbygg, Parpirfly og Fabi Partner.

 

Kristin Reitan Husebø, Direktør for rammeverk og virksomhetsstyring

Last ned stort pressebilde

Kristin Reitan Husebø

Direktør for rammeverk og virksomhetsstyring (RoV)

Født

1963

Utdanning

Husebø har Master of Management fra BI.

Erfaring

Husebø begynte i Oljedirektoratet september 2020.

 • Administrerende direktør i Greater Stavanger Economic Development, hvor hun i perioden 2014-2020 har ledet arbeidet med næringsutvikling i Stavangerregionen på vegne av 15 kommuner og Rogaland fylkeskommune.
 • Controller og leder innen økonomistyring og forretningsplanlegging (1990-2000) i Equinor.
 • Ledende stillinger i Prekubator Technology Transfer Office, Stavanger Helseforskning, Schibsted/Stavanger Aftenblad og Mercuri Urval i perioden 2000-2014.
 • Bred styreerfaring, blant annet som tidligere styreleder i Siva, statens selskap for industrivekst, fra børsnoterte selskaper og gründerbedrifter. 


Kjersti-Dahle-Grov.jpg

Last ned stort pressebilde

Kjersti Dahle

Direktør for teknologi, analyse og sameksistens (TAS)

Født

1972

Utdanning

Dahle er cand.scient. i geologi fra Universitetet i Bergen.

Erfaring

Dahle begynte i Oljedirektoratet februar 2021.

 • Ansatt i OD som underdirektør i februar 2021.
 • Før det mer enn 20 års erfaring fra Equinor, de siste tre årene som direktør i leting på norsk og britisk sokkel.
 • Mange års ledererfaring der hun har ledet flere avdelinger innen leting og spesialistfunksjoner i Equinor.
 • Ulike stillinger innen undergrunn og geologi i hele verdikjeden i Equinor.

 

Kalmar Ildstad, Direktør for lisensforvaltning

Last ned stort pressebilde

Kalmar Ildstad

Direktør for lisensforvaltning (LFV)

Født

1963

Utdanning

Ildstad er sivilingeniør i fysikk/teknisk økonomi fra NTH (nå NTNU).

Erfaring

Ildstad begynte i Oljedirektoratet i 1989.

 • En rekke stillinger og vært leder i flere omganger i direktoratet med ulike ansvarsområder, blant annet dataforvaltning, kompetanseutvikling og utbygging og drift.
 • Gikk inn i Oljedirektoratets ledelse som direktør for felt og funn i 2006.

 

Erik Garshol, Direktør for organisasjon og IT

Last ned stort pressebilde

Erik Garshol

Direktør for organisasjon, IT og dataforvaltning (OID)

Født

1971

Utdanning

Garshol er cand.psychol. fra Universitetet i Bergen.

Erfaring

Garshol begynte i Oljedirektoratet oktober 2020.

 • Ulike lederstillinger innen HR og forbedring i Equinor. Han har vært personalsjef for landanleggene, og direktør for organisasjonseffektivitet.
 • Tidligere jobbet i Bjørnson Organisasjonspsykologene.

 

 

Oppdatert: 18.12.2023

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.