Oljedirektoratet

Teknologi

Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.

Bilder og tekst som beskriver Sokkeldirektoratets teknologistrategi

Illustrasjon av vår teknologistrategi.

Sokkeldirektoratet skal få industrien til å utvikle, samarbeide tettere og ta i bruk ny teknologi i enda større grad.

Målet er at teknologi skal brukes i alle deler av verdikjeden, som gir god ressursforvaltning og størst mulig verdiskaping.

Teknologidagen 2024

Sokkeldirektoratet arrangerte teknologidag 6. juni 2024 etter samme lest som i 2022 og i 2023.

For mer informasjon og spørsmål, vennligst ta kontakt med teknologikoordinator Arvid Østhus, mobilnr. 478 41 580.

Tre hovedområder for strategien

Sokkeldirektoratets teknologistrategi trekker fram følgende tre hovedområder som vi mener blir viktige for norsk sokkel framover:

Strategien sier også noe om hvilke tiltak Sokkeldirektoratet vil bruke for å oppnå mer utvikling og bruk av teknologi.

I tillegg beskriver rapporten Teknologibruk og myndighetsinvolvering (pdf) ni forslag til tiltak, som en arbeidsgruppe kom frem til i en workshop. Gruppen bestod av representanter for oljeselskap, leverandører og myndigheter.

Finne mer, utvinne mer, redusere utslipp

Sokkeldirektoratet er særlig opptatt av teknologier som kan bidra til å finne mer, utvinne mer og redusere utslipp, som er viktige for utviklingen av norsk sokkel. Disse områdene må rettighetshaverne i utvinningstillatelsene prioritere høyt. 

Sokkeldirektoratet ønsker at muligheter for bruk av teknologi er en naturlig del av arbeidet i lisensene.

Felles retning for industrien

Sokkeldirektoratet har også bidratt i arbeidet med OG21-strategien. Den oppdateres hvert femte år, og setter retningen for offentlig finansiert petroleumsforskning i Norge. Strategien påvirker også planene for aktiviteter knyttet til forskning og utvikling (FoU) i industrien og akademia.

 

 

Oppdatert: 07.06.2024

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.

Kontakt
postboks@sodir.no

Tlf: +47 51 87 60 00