Oljedirektoratet

Havvind

SODIR_HAVVIND-1920x1080px

Illustrasjon av havvindmøller.

Regjeringen har store ambisjoner for utvikling av havvind på norsk kontinentalsokkel. Innen 2040 skal det tildeles områder for 30 000 megawatt (MW) havvindproduksjon. Foreløpig er ingen områder blitt tildelt.

I 2023 ble de første prosjektområdene for havvind på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II utlyst. Myndighetene gjennomførte 21. mars 2024 en auksjon om tildeling av prosjektområde for havvind i Sørlige Nordsjø II. Ventyr SN II AS vant auksjonen og tildeles et prosjektområde og dermed en tidsavgrenset enerett til å gjennomføre en prosjektspesifikk konsekvensutredning, og å søke om konsesjon etter havenergiloven.

I 2020 ble de første områdene på norsk sokkel åpnet for fornybar energiproduksjon til havs. Myndighetene har siden dette arbeidet med å fastsette regelverket i tett samarbeid med næringslivet og andre brukere av havet.

Energidepartementet ga Sokkeldirektoratet våren 2022 i oppdrag å planlegge og gjennomføre en anbudsprosess for gjennomføring av forundersøkelser i Sørlige Nordsjø II og på Utsira Nord, med mulig start i 2022.   ​

Første fase av undersøkelsen i Sørlige Nordsjø II (østlig del) ble startet høsten 2022 og ferdigstilt i 2023.   ​

Undersøkelsen på Utsira Nord ble påbegynt sommeren 2023. Per i dag er det nordlige området ferdigstilt, mens det sørlige området er nesten ferdigstilt. Det midterste området er så vidt påbegynt. Etter planen skal undersøkelsen på Utsira Nord fullføres våren 2024.  ​

 

Kontakt
postboks@sodir.no

Tlf: +47 51 87 60 00

Oppdatert: 03.04.2024

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.

Kontakt
postboks@sodir.no

Tlf: +47 51 87 60 00