Oljedirektoratet

Havbunnsmineraler

sulfid-i-od-2020

En gjennomskåret sulfidprøve, hentet opp fra ODs tokt på Mohnsryggen i Norskehavet i 2020. Foto: Øystein Leiknes Nag, Sokkeldirektoratet.

Havbunnsmineraler er sulfider, manganskorper og mangannoduler som dannes i de dype delene av havet.

På norsk kontinentalsokkel har vi sulfider og manganskorper, og de inneholder metaller og mineraler som er viktige i teknologien som omgir oss i dag – som batteri, vindturbiner, PC og mobiltelefoner.

Lov om mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel – havbunnsmineralloven – trådte i kraft 1. juli 2019. Loven legger til rette for undersøkelse etter og utvinning av mineralforekomster på norsk kontinentalsokkel.

Forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler på norsk sokkel er lagt til Energidepartementet. Sokkeldirektoratet er departementets fagetat og bistår departementet i gjennomføringen av konsekvensutredningen og koordinerer det faglige utredningsarbeidet.

Samle inn og kartlegge

Sokkeldirektoratet skal være nasjonal administrator for alle undergrunnsdata som samles inn fra norsk sokkel, og skal gjennomføre kartlegging av mineralressursene.

Sokkeldirektoratet har fått i oppdrag av Energidepartementet å kartlegge de kommersielt mest interessante mineralforekomstene på norsk kontinentalsokkel. 

Video: Om havbunnsmineraler

Etterspurte metaller

Med nye næringer har behovet for utvalgte grunnstoffer økt, som blant annet litium, kobolt, nikkel, mangan og enkelte sjeldne jordarter. Disse grunnstoffene forekommer blant annet i avsetninger på havbunnen.

Analysene Sokkeldirektoratet har gjort så langt av sulfider viser høyt innhold av kobber, sink, kobolt og for manganskorpene også sjeldne jordarter.

Dette er viktige metaller når samfunnet i enda større grad skal elektrifiseres, og de er etterspurt av industrien. Sammenlignet med andre steder i verden er innholdet av enkelte av metallene høyt.

Video: På jakt etter havbunnsmineraler

 

Mer om bildet av sulfidprøven over

Sulfidprøven på bildet over består av ulike mineraler, og inneholder metallforbindelser som kan være økonomisk interessante. Et mineral består av kjemiske forbindelser av ett eller flere ulike grunnstoffer, som forekommer naturlig. Slike grunnstoffer kan blant annet være forskjellige metaller som kobber, sink og kobolt.

 

Oppdatert: 09.01.2024

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.

Kontakt
postboks@sodir.no

Tlf: +47 51 87 60 00