Oljedirektoratet

Auka utvinning (IOR)

SODIR_IMPROVEDRECOVERY_ILLUSTRASJON_lys

Auka utvinning (improved oil recovery, IOR) er den ekstra oljeutvinninga ein får utover det som er beskrive i planen for utbygging og drift (PUD).

Med dei produksjonsplanane som eksisterer i dag, blir meir enn halvparten av dei påviste oljeressursane i felt på norsk sokkel liggande igjen i undergrunnen.

Det er fleire moglege tiltak som kan resultere i auka produksjon frå eit reservoar utover forventa produksjon. Desse tiltaka blir kalt for IOR.​

Utvinningsgrad for olje er eit mål for kor stor del av olja som kan utvinnast. Dersom utvinningsgraden blir auka med bare nokre få prosent, vil dette representere store verdiar for samfunnet.

Sokkeldirektoratets oppgave er å bidra til at samfunnsøkonomiske ressursar blir utvunne på sokkelen. ​

Les mer

Kvifor får vi ikkje ut all olja?​

 

Kontakt
postboks@sodir.no

Tlf: +47 51 87 60 00

Oppdatert: 17.07.2024

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.

Kontakt
postboks@sodir.no

Tlf: +47 51 87 60 00