Oljedirektoratet

Veiledninger

Her finner du oversikt over og lenker til veiledninger.

Last ned
Brønner - rapportering ("Blåbok") (engelsk)
PDF
Brønner - Tabell A-1 ("Blåbok") (engelsk)
XLSX
Forskrift om fiskal måling i petroleumsvirksomheten
PDF
Forskrift om fiskal måling - vedlegg 1 - Måleteknisk ordliste
PDF
Forskrift om fiskal måling - vedlegg 2 - Standarder og andre anerkjente dokumenter
XLSX
Forskrift om fiskal måling - Vedlegg 3 - Evaluering av måledata ved måling av væskestrøm
PDF
Forskrift om fiskal måling - Vedlegg 4 - Usikkerhetsbudsjett for CO2 avgiftsmålinger
XLSX
Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO₂ på sokkelen
PDF
Geofysikk - rapportering ("Gulbok") (engelsk)
PDF
Geofysikk - Tabell S-1 ("Gulbok") (engelsk)
XLSX
Geokjemisk analyse (engelsk)
PDF
Gjennomføring av geofysiske undersøkelser på norsk kontinentalsokkel
PDF
Klassifisering av petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel
PDF
Månedlige produksjonsdata – "Grønnbok" (engelsk)
PDF
Omsettelige data
PDF
Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Mars 2018.
PDF
Ressursforskriften
PDF
Samtykke til oppstart og videreføring innenfor ressursforvaltningsområdet
PDF
Samfunnsøkonomiske analyser for petroleumssektoren
PDF
Statusrapport før oppstart av produksjon
PDF
Statusrapport ved oppgivelse, bortfall eller utløp
PDF
Tabell 5 Prospektdata
XLSX
Søknad om produksjonstillatelse
PDF
Søknad om produksjonstillatelse
DOCX
Vedlegg 1-Grunnlag til søknad om kvoter for brenning og kaldventilering.
XLSX
Tolkede data
PDF
Uttak fra Oljedirektoratets geologiske prøvemateriale
PDF
Utvikling av grenseoverskridende olje- og gassfelt
PDF
Årlig statusrapport for felt i produksjon (engelsk)
DOCX
Årlig statusrapport for felt i produksjon - vedlegg (engelsk)
XLSX