Oljedirektoratet

Ressursregnskap og analyser

Ressursregnskap

Sokkeldirektoratet holder oversikt over de samlede petroleumsressursene på den norske kontinentalsokkelen. Målet er at ressursene forvaltes på en best mulig måte for samfunnet.

Ressursregnskapet for 2023

Hver høst sender alle operatører inn data og prognoser over sine felt, funn og transportsystemer. Selskapene innrapporterer både de tilstedeværende og utvinnbare ressursene i de enkelte felt og funn, samtidig som de oppgir høye og lave estimater for disse.

Kvalitetssikrer data

De utvinnbare petroleumsressursene blir klassifisert etter systemene våre, hvor de sorteres etter modenhet eller status i forhold til beslutninger som skal fattes i utvinningstillatelsen. I tillegg rapporterer selskapene inn prognoser for produksjon, kostnader og utslipp til miljøet.

Sokkeldirektoratet kontrollerer og kvalitetssikrer disse dataene. For noen felt og funn utarbeider vi dessuten egne anslag, og klassifiserer ressursene på grunnlag av egne forutsetninger. Sluttproduktet av dette arbeidet er et ressursregnskap, som gis ut årlig. Det viser produserte mengder, gjenværende påviste utvinnbare mengder og anslaget for de uoppdagede petroleumsressursene på norsk sokkel.

Revidert nasjonalbudsjett

Ressursregnskapet danner også grunnlaget for Sokkeldirektoratets innspill til revidert nasjonalbudsjett (RNB). Før utgangen av året utarbeides en omfattende fortegnelse over alle ressurser, med tilhørende prognoser for produksjon, kostnader og utslippsdata. Disse dataene oversendes Energidepartementet og derfra til Finansdepartementet. De er en viktig forutsetning for regjeringens budsjett og for olje- og miljøpolitikken som føres.

Sokkeldirektoratet gir jevnlig ut ressursrapporter. Rapportene gir et helhetlig sammendrag av situasjonen på norsk sokkel. De siste årene har tema variert mellom leteaktivitet og utviklingen for felt- og funnporteføljen.

 

Kontakt
postboks@sodir.no

Tlf: +47 51 87 60 00

Oppdatert: 20.02.2024

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.

Kontakt
postboks@sodir.no

Tlf: +47 51 87 60 00