Oljedirektoratet

Geobank

Sokkeldirektoratet lagrer kjerneprøver og borekaks fra lete- og produksjonsbrønner på norsk sokkel. I tillegg lagres olje- og referanseprøver for geokjemiske standarder.


Kjernevisning og prøveuttak

Geobank er tilgjengelig for visning av kjerneprøver og for uttak av prøver for studier. Kjernevisning og uttak av prøver må bestilles i god tid.

Priser

Følgende priser gjelder for tilgang til Sokkeldirektoratets kjernevisningsrom prøveuttak:

  • 08:00-15:30 (08:00-14:45): NOK 3200 per dag per rom
  • Utenom normal arbeidstid: NOK 600 per time
  • Helg: NOK 800 per time

Ved uttak av kjerner eller kjernevisning utenom arbeidstid må to personer fra Sokkeldirektoratet være til stede, og timeprisen vil derfor dobles.

Alle som bruker visningsrom og Geobank utenom ordinær arbeidstid skal være registrert i Sokkeldirektoratets besøkssystem. Besøkende må også melde ankomst og når de forlater bygget til den ansvarlige i Sokkeldirektoratet.


Elektronisk søknadsskjema for uttak av geologisk prøvemateriale fra lete- og produksjonsbrønner

Geologisk prøvemateriale består av følgende prøvetyper:

  • Borekaks
  • Konvensjonelle kjerner (ikke sideveggskjerner)
  • Olje fra funn og felt

Sokkeldirektoratet skal motta rapport, analyseresultater, tynnslip, mikropalentologiske og palynologiske preparater for alle studier basert på direktoratets geologisk prøvemateriale innen seks måneder etter prøveuttak. Dette gjelder også studier basert delvis på materiale fra Sokkeldirektoratet.

Bestilling for norske geokjemiske standarder (NGS)

Søknader om prøver fra norske geokjemiske standarder (NGS) må inneholde:

  • Søkerens navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og en kontaktperson
  • Beskrivelse av normal analytisk aktivitet i laboratoriet
  • Beskrivelse av hva NGS-prøvene skal brukes til

Mottakerne av NGS-prøvene skal sende data fra sine analyser av prøvene til Sokkeldirektoratet for framtidig avgrensing av standarden og kalibrering.

Se Sokkeldirektoratets Faktasider for mer om litostratigrafi.

Digital palynologi

​Geobank bruker verdens største mikroskopskanner til å gjøre palynologiske preparater tilgjengelig gjennom Diskos. Se lenker for mer informasjon.

 

 

Oppdatert: 03.01.2024

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.