Oljedirektoratet

Konsekvensutredning

Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Energidepartementet, som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.

Konsekvensutredning – undersøkelse og utvinning av havbunnsmineraler på norsk kontinentalsokkel.

Les høringsdokumentet her

Sokkeldirektoratet bistår departementet i gjennomføringen av konsekvensutredningen og koordinerer det faglige utredningsarbeidet.

Lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen – havbunnsmineralloven – fastsetter kravene til en åpningsprosess, herunder konsekvensutredning.

Program

Første skritt i prosessen med konsekvensutredning er å utarbeide et program for konsekvensutredningen. Det endelige programmet ble fastsatt av Olje- og energidepartementet 10. september 2021. Dette programmet angir det formelle og faglige grunnlaget for konsekvensutredningen. 

Konsekvensutredningen skal belyse hvilke virkninger en åpning kan få for miljøet og antatte næringsrelaterte, økonomiske og sosiale forhold.

Spørsmål som skal utredes er hvorvidt og hvorledes det er mulig å drive forsvarlig mineralvirksomhet og samtidig ivareta havmiljøet og andre brukere av havet.

Rapporter

Grunnlagsstudier knyttet til åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel:

  1. Fiskeridirektoratet. Fiskeriaktivitet i utredningsområdet (pdf)

  2. EY. Fremtidsmuligheter innen marine mineraler på norsk kontinentalsokkel (pdf)

  3. Senter for dyphavsforskning UiB. Landskapstrekk, naturtyper og bentiske økosystemer (pdf)

  4. Havforskningsinstituttet. Pelagiske økosystem i de nordiske hav (pdf)

  5. Norsk Polarinstitutt. Sjøfugl i havområdene rundt Jan Mayen og langs den midtatlantiske rygg (pdf)

  6. Kystverket. Skipstrafikk (pdf)

  7. DNV. Teknologirapport havbunnsmineraler (pdf)

  8. Akvaplan-niva. Virkninger for naturforhold, miljø og annen næringsvirksomhet (pdf)

  9. AsplanViak_NTNU. Økonomiske og sosiale virkninger (pdf)

 

Havbunnsmineraler-utredningsomraadet.png

Kartet viser området som omfattes av åpningsprosessen. Området dekker 592 500 km2. Kart: Sokkeldirektoratet.

 

Oppdatert: 05.04.2024

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.