Oljedirektoratet

Samarbeidsfora

  • Diskos

    14.03.2019 Diskos National Data Repository (NDR) blei oppretta og utforma av Oljedirektoratet (OD) og oljeselskapa representert på norsk kontinentalsokkel i 1995.

  • FORCE

    14.03.2019 Alle de store selskapene er med i FORCE. Forumet har ambisjon om å synliggjøre muligheter for økt oljeutvinning og være pådriver på tvers av utvinningstillatelsene.

Neste