Oljedirektoratet

FORCE

planning

Foto: Shutterstock.

Alle de store selskapene er med i FORCE. Forumet har ambisjon om å synliggjøre muligheter for økt oljeutvinning og være pådriver på tvers av utvinningstillatelsene.

Oljedirektoratet har en ledende rolle i FORCE (Forum for reservoir characterization, reservoir engineering and exploration technology cooperation).

Mer informasjon på www.force.org

Ambisjonen til FORCE er å synliggjøre muligheter for økt oljeutvinning og å forsterke sin pådriverrolle på tvers av utvinningstillatelsene. Dette skal føre til flere uttestinger på feltene og flere beslutninger om implementering.

Samme problemstillinger gjelder for flere felt. Nøkkelen er da samarbeid. Det øker sannsynligheten for at ny teknologi kan tas i bruk på en lønnsom måte.

Økt satsing er en nødvendighet sett i lys av oljenasjonens ambisiøse mål om økt produksjon på fem milliarder fat olje i perioden 2005-2015, og brorparten gjennom økt utvinning.

Oljeselskapene aksepterer risiko innen letevirksomheten, mens perioden etter funn og utbygging defineres mest som innhøsting, en fase hvor risiko tradisjonelt sett bør unngås. Det er her FORCE ønsker å utfordre sterkere: Den som intet våger, intet vinner.

Oppdatert: 19.07.2023

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.