Oljedirektoratet

Brønndefinisjoner

Forklaring til brønnuttrykk.

Kilde: Forskrift for ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften).

Andre borehull: hull som bores for å hente inn opplysninger om bergartenes karakteristika og/eller for å utføre geotekniske undersøkelser for plassering av innretninger, og som ikke bores for å påvise eller avgrense en petroleumsforekomst eller for å produsere eller injisere petroleum, vann eller annet medium.

Avgrensningsbrønn: letebrønn som bores for å bestemme utstrekning og størrelse av en petroleumsforekomst som allerede er påvist av en undersøkelsesbrønn

Brønn: hull som bores for å finne eller avgrense en petroleumsforekomst og/eller for å produsere petroleum eller vann til injeksjonsformål, injisere gass, vann eller annet medium, eller kartlegge eller overvåke brønnparametere. Det er flere kategorier av brønner. En brønn kan bestå av en eller flere brønnbaner og kan ha ett eller flere endepunkt.

Brønnbane: betegner brønnens beliggenhet fra ett endepunkt til brønnhodet. En brønnbane kan bestå av ett eller flere brønnspor.

Brønnmål: geologisk brønnmål: den eller de geologiske enhet(er) brønnen skal bores inn i, boreteknisk brønnmål: brønnbanens endepunkt (inkluderer geografiske koordinater og dyp i meter).

Brønnspor: den delen av brønnbanen som strekker seg fra et utboringspunkt på eksisterende brønnbane til nytt endepunkt for brønnen.

Flergrensbrønn: brønn som bores for å produsere og/eller injisere fra flere brønnbaner samtidig.

Forbiboring/teknisk sidesteg: nødvendig boring ut til siden (nytt brønnspor) for å omgå uforutsette hindringer i brønnen og der geologisk og boreteknisk brønnmål er uendret.

Havbunnskomplettert brønn: utvinningsbrønn som blir komplettert med ventiltre på havbunnen eller på bunnramme og tilkoblet en produksjons- eller injeksjonsinnretning.

Injeksjonsbrønn: utvinningsbrønn eller prøveutvinningsbrønn som benyttes til injeksjon av gass, vann eller annet medium.

Letebrønn: brønn som bores for å påvise mulig forekomst av petroleum eller skaffe informasjon for å avgrense en påvist forekomst. Letebrønn er en fellesbetegnelse for undersøkelses- og avgrensningsbrønner.

Observasjonsbrønn: utvinnings- eller prøveutvinningsbrønn som benyttes til å måle spesifikke brønnparametere.

Oppgitt brønn: brønn som i borefasen er permanent plugget av tekniske årsaker.

Produksjonsbrønn: utvinningsbrønn som benyttes til produksjon av petroleum eller av vann til injeksjonsformål.

Prøveutvinningsbrønn: brønn som benyttes til prøveutvinning.

Undersøkelsesbrønn: letebrønn som bores for å undersøke om det finnes (påvise) petroleum i en mulig forekomst.

Utvinningsbrønn: fellesbetegnelse for brønner som benyttes til utvinning av petroleum; produksjonsbrønner, injeksjonsbrønner og observasjonsbrønner og mulige kombinasjoner av disse. 

Oppdatert: 12.11.2021

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.