Oljedirektoratet

Datainnsamling

Sokkeldirektoratet gjennomfører geofysiske forundersøkelser for havvindinstallasjoner på oppdrag fra Energidepartementet. Dataene kan gi en beskrivelse av hvor godt havbunnen og undergrunnen er egnet for å etablere infrastruktur for havvindparker.

Undersøkelsene er også viktige for å kvalitetssikre dataene med hensyn til samfunnssikkerhet. Dataene gjøres tilgjengelige for aktuelle aktører for utbygging av havvind når de er ferdig bearbeidet og kvalitetssikret.

Data som kan lastes ned

Sokkeldirektoratet har gjennomført geofysiske forundersøkelser for havvindinstallasjoner i Sørlige Nordsjø II og på Utsira Nord i 2022 og 2023.

Data fra grunnundersøkelsene på første fase av Sørlige Nordsjø II kan lastes ned fra Diskos, et nasjonalt datalager for lete- og utvinningsrelatert informasjon fra norsk sokkel.

Aktører som ønsker tilgang til de innsamlede dataene, NPD22100 (NPDid 10679) og NPD23100 (NPDid 10620) kan gå inn på Diskos Public Portal

Hver undersøkelse inneholder sju datatyper og tolkningsrapporter.  

For første fase for Sørlige Nordsjø II (østlig del), ble det i 2022 og 2023 til sammen samlet inn 4481 km med data. Det er også samlet inn 3883 km med data i vestlig del av Sørlige Nordsjø II.

Forundersøkelsen for Utsira Nord ble påbegynt i 2023 og 3027 km med data ble innsamlet. Gjenstående kartlegging for området (1505 km) er planlagt ferdigstilt i 2024.

Datatyper​

  • 2D Ultra-High-Resolution (UHR), multi-kanal seismikk  ​
  • Bunnpenetrerende ekkolodd  ​
  • Multistråleekkolodd (MBES)  ​
  • MBES backscatter data ​
  • MBES vannkolonne data  ​
  • Magnetometer data  ​
  • Sidesøkende sonar (SSS) data  ​

Magnetometerdata og MBES vannkolonnedata kommer først til å bli gjort tilgjengelig etter tildeling. Da vil dataene være tilgjengelige for den som skal bygge ut arealet. Aktører vil også få tilgang til den fullstendige versjonen av tolkningsrapporten.  ​

 

Kontakt
postboks@sodir.no

Tlf: +47 51 87 60 00

Oppdatert: 03.04.2024

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.

Kontakt
postboks@sodir.no

Tlf: +47 51 87 60 00