Oljedirektoratet

Omrekningsfaktorar

Oljeekvivalentar (forkorta o.e.) blir nytta når ein skal summere ressursmengdene av olje, gass, NGL og kondensat. Ei slik summering kan skje ved at ein nyttar ein felles eigenskap (f.eks energi, masse, volum eller salsverdi).

Sokkeldirektoratet nyttar ei volumetrisk omrekning av NGL til væske og ein energimessig omrekningsfaktor for gass, basert på typiske eigenskapar(*) på norsk kontinentalsokkel.

* Eigenskapane til olje, gass og NGL varierer frå felt til felt, og over tid, men i ressursrekneskapen blir det brukt ein felles og konstant omrekningsfaktor for alle funn og felt.

 

1 Sm3 olje = 1,0 Sm3 o.e.
1 Sm3 kondensat = 1,0 Sm3 o.e.
1000 Sm3 gass = 1,0 Sm3 o.e.
1 tonn NGL = 1,9 Sm3 o.e.

 

Råolje 1 Sm3 6,29 fat
  1 Sm3 0,84 toe
  1 tonn 7,49 fat
  1 fat 159,00 liter
  1 fat per dag 48,80 tonn per år
  1 fat per dag 58,00 Sm3 per år

 

Omtrentleg energiinnhald

  MJ
1 Sm3 salsgass 40
1 Sm3 råolje 35 500
1 tonn kullekvivalent 29 300

 

Omrekningsfaktorar for volum

1 Sm3 råolje = 6,29 fat
1 Sm3 råolje = 0,84 tonn råolje
  = (gjennomsnitt for olje frå
norsk kontinentalsokkel)
1 Sm3 gass = 35,3 kubikkfot

 

Omrekningsfaktorar mellom ulike einingar for energi

    MJ kWh BTU
1 MJ Megajoule 1 0,2778 947,80
1 kWh kilowattime 3,6 1 3412,10
1 BTU Britisk terminal unit 0,001055 0,000293 1

 

1 fat olje 159 liter
1 Sm3 olje 6,29 fat
1 tonn olje 1,18 Sm3 olje
1 Sm3 olje 0,84 tonn olje
1 Sm3 gass = 35,3 scf gass
1000 Sm3 gass = 1 Sm3 o.e.
1 Sm3 NGL = 1 Sm3 o.e
1 Sm3 kondensat = 1 Sm3 o.e.

 

 

Oppdatert: 18.12.2023

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.