Oljedirektoratet

Brønner

MBMultimedia-130304-473-1920

Selskapene som opererer på norsk sokkel samler inn store mengder brønndata. Sokkeldirektoratet deler og tilrettelegger informasjonen for videre bruk.

Brønndata omfatter ikke-tolkede data (rådata) og tolkede data, jf forskrift til petroleumsloven §85. Det er utarbeidet en veileder for tolkede data som har som formål å definere hvilke data som er tolkede data.

Ikke-tolkede data er vanligvis tilgjengelige to år etter at brønnen er ferdigstilt. Unntaket er brønner i tilbakeleverte områder eller fra oppgitte utvinningstillatelser, hvor informasjonen frigis ved tilbakeleverings- eller oppgivelsestidspunktet.

Brønndata som er tolket eller bearbeidet av andre enn Sokkeldirektoratet, blir frigitt fem år etter at dataene er analysert. Tolkede data fra brønner i tilbakeleverte områder eller fra oppgitte utvinningstillatelser, frigis ett år etter tilbakeleverings- eller oppgivelsestidspunktet.

Faktasidene

Faktasidene finnes oversikt over lete-, utvinning- og andre brønnbaner på norsk sokkel. For de fleste brønnbanene er nøkkelattributter lagt ut og kan lastes ned. For letebrønnbaner eldre enn to år finnes det et større datagrunnlag, Well Data Summary Sheet (WDSS).

Fra Faktasidene er det enkelt å eksportere lete-, utvinning- og andre brønnbaner med tilhørende attributter.

Diskos – nasjonalt datalager

Det nasjonale datalageret for lete- og utvinningsrelatert informasjon fra norsk sokkel heter Diskos (på engelsk).

Reporting requirements for digital well data, 'Blåboka' (kun engelsk), viser datatyper som blir rapportert for nyere brønner, og når disse blir frigitt. Ikke alle datatyper vil være tilgjengelige for alle brønner.

 

 

Kontakt
postboks@sodir.no

Tlf: +47 51 87 60 00

Oppdatert: 17.01.2024

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.

Kontakt
postboks@sodir.no

Tlf: +47 51 87 60 00