Oljedirektoratet

Brønner

 • Merking av oljeprøver

  14.03.2019 I henhold til petroleumsforskriften skal det tas væskeprøver i forbindelse med formasjonstesting og formasjonstestlogging.

 • Geokjemiske analyser - veiledning

  14.03.2019 Veiledningen "The Norwegian industry guide to organic geochemical analyses" (NIGOGA) er utarbeidet av oljeselskaper, forskningsinstitusjoner, analyselaboratorier og Sokkeldirektoratet.

 • Registrering av brønnar

  14.03.2019 Skjema med korrekt namn og tilleggsattributtar skal sendtast til Sokkeldirektoratet Sjå oversikt over skjemaalternativ til høgre på denne sida.

 • Borerapportering (DDRS) til myndigheitene

  14.03.2019 Dagleg rapportering av all boreaktivitet til Sokkeldirektoratet og Havindustritilsynet.

 • Validering av geokjemidata

  14.03.2019 Geokjemiske data skal sendast inn til Diskos-databasen. Dette går fram av Sokkeldirektoratets «Guidelines for reporting well data to authorities after completion».

 • Boreprogram

  14.03.2019 For geofaglig innhold i boreprogram vises det generelt til NORSOK-standard D-010 Drilling and well operations, revisjon 4.

 • Sluttrapportering og funnevalueringsrapport

  14.03.2019 I henhold til ressursforskriften § 31 skal det seinest seks måneder etter avsluttet boring rapporteres følgende:

 • Retningslinjer for tilintetgjøring av data

  14.03.2019 Tilintetgjøring av materiale og opplysninger (data) som kan ha betydning for ressursforvaltningen er regulert i forskrift til lov om petroleumsvirksomhet (petroleumsforskriften) §55 siste ledd:

Neste