Oljedirektoratet

Validering av geokjemidata

Geokjemiske data skal sendast inn til Diskos-databasen. Dette går fram av Sokkeldirektoratets «Guidelines for reporting well data to authorities after completion».

Formatet som skal brukast er GC-NPD-95. Programmet GC-NPD-95 validator sikrar at filene som blir laga held seg til ein mal. Programmet består av ein logisk del og ein katalogdel. Katalogdelen les inn lovlege verdiar (til dømes analysetypar og liste over brønnar).

Programmet GC-NPD-95 validator opnar du via lenka i boksen til høgre. Brukardialogen er svært enkel, programmet spør etter ei fil som inneheld geokjemidata, denne fila kan ligge på brukarens eigen pc. Merk at dette programmet ikkje sender data inn til Sokkeldirektoratet, det må gjerast separat på same måte som med andre brønndata til Diskos-databasen.

GC-NPD-95-validatoren kan også konvertere frå GC_NPD-95-formatet til "Charater-separated flatterned text". Då kan fila lesast inn i eit rekneark.

Det er også laga eit eige program, GC-NPD-95 validator, for å sikre at filene som lages held seg til ein mal. Programmet består av ein logisk del og ein katalogdel. Katalogdelen leser inn lovlege verdier (f.eks. analyse typer, liste over brønnar). Denne vil bli oppdatert av Sokkeldirektoratet med jamne mellomrom i samarbeid med oljeindustrien.

GC-NPD-95 validator startes opp med egen lenke (sjå Lenker). Brukerdialogen er svært enkel, programmet spør etter ei fil som inneheld geokjemidata, denne fila kan ligge på brukarens egen PC. Merk at dette programmet IKKJE sender dataene inn til Sokkeldirektoratet, det må gjeras separat på samme måte som før.

GC-NPD-95 validatoren kan også konvertera frå GC_NPD-95 formatet til "Charater-separated flatterned text". Denne fila kan deretter leses inn i eit regneark.

Oppdatert: 19.12.2023

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.