Oljedirektoratet

Sluttrapportering og funnevalueringsrapport

I henhold til ressursforskriften § 31 skal det seinest seks måneder etter avsluttet boring rapporteres følgende:

  1. Sluttrapport/ Final well report - gjelder alle brønner/brønnbaner og sendes direkte til Diskos-operatøren.

  2. Prognose/Resultat skjema gjelder alle undersøkelsesbrønner og utvinningsbrønnbaner med funn og sendes direkte til Sokkeldirektoratet på et eget skjema.

  3. Funnevalueringsrapport/ Discovery evaluation report - gjelder bare funnbrønner og sendes direkte til Diskos-operatøren.

For beskrivelse av innhold i henholdsvis sluttrapport og funnevalueringsrapport, se kapittel 4.3 og 4.4 i Veiledning for rapportering av brønndata (Blåbok). 

Øvrige brønnrapporter som skal lastes til Diskos innen seks måneder etter at brønnen er avsluttet, er listet i vedlegg til Blåboken, tabell A-1. Denne tabellen angir hvordan rapporteringen skal navngis samt hvilke strukturer og formater som aksepteres. Rapporteringen er avhengig av hvilke målinger som er utført og er således ikke begrenset til denne listen.

Oppdatert: 19.12.2023

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.