Oljedirektoratet

Åpne data

Sokkeldirektoratet har store mengder med åpne data om petroleum, CO2, havbunnsmineraler og andre havbunnsdata på norsk kontinentalsokkel. Siden gir en oversikt over tilgjengelige tjenester.

Data publiseres under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) 2.0.

Vi har byttet navn – det påvirker åpne data

For mer informasjon, følg med på denne siden.

Nettsteder med faktainformasjon

Navn Beskrivelse
Factpages.sodir.no Nedlastbart i XLS- (Excel), XML- og CSV-format.
Factmaps.sodir.no Faktakartet viser geografisk informasjon og er tett integrert med faktasidene.
Kart for pågående og planlagte undersøkelser  Kartet viser alle pågående og innmeldte planlagte geofysiske undersøkelser på norsk sokkel i tilnærmet sanntid.
Deep Sea Surveys Kartet viser utførte undersøkelser ifm med kartlegging av mineralforekomster på dyphavet. Kun på engelsk.
CO2-atlas CO2-lagringsatlaset for norsk kontinentalsokkel ble laget for å identifisere sikre og effektive områder for langvarig lagring av CO2.

Tjenester

Navn Type og format GetCapabilities
Faktakart ED50-UTM-32 Esri REST, JSON/SOAP/WMS  
Faktakart ED50-UTM-32-OGC OGC, WFS/WMS WFS - WMS
Faktakart WGS84-UTM-32-OGC OGC, WFS/WMS WFS - WMS
Deep sea surveys REST  
Themes Oversikt for andre temalag, arealstatus, CO2 etc.  

 

Sokkeldirektoratets data kan også hentes fra data.norge.no (i formatene CSV, JSONP, JSON, YAML, XML) og geonorge.no. Innholdet hentes fra Sokkeldirektoratet.

Datasett Factmaps

  Beskrivelse Format
Alle ESRI filgeodatabase med alle objekttyper. FGDB


 
 

Vær oppmerksom på at shape- og CSV-filene ikke inneholder alle egenskaper og data. For komplette datasett må man enten velge filgeodatabasen (FGDB) ovenfor eller koble seg direkte mot REST/OGC-tjenestene.

   
AFEX Alle arealavgiftsfritak. En rad pr AFEX. Bare nåværende har geometri. Shape CSV
AFEX Alle arealavgiftsfritak. Alle perioder. Alle berørte blokker og utvinningstillatelser. Shape CSV
Lisens Gjeldende utvinningstillatelser, «aktive» med overordnet geometri for hele lisensen og «inaktive» uten geometri. Overordnet geometri vil si et sammenslått polygon for både stratigrafiske og ikke stratigrafiske områder. (CO2-lisenser finnes i datasettet for BAA) Shape CSV
Lisens

Utvinningstillatelser. Inneholder komplett arealhistorie delt på blokkgrenser. «Aktive» lisenser can filtrere ved å sette attributtet «dtValTo» = NULL

Shape CSV
Lisensiering APA Oppdaterte brutto TFO områder (Tildeling av forhåndsdefinerte områder). Shape CSV
Lisensiering APA TFO (Tildelinger i forhåndsdefinerte områder) nettoareal. Shape CSV 
Brønnbane Brønnbaner - leting, utvinning og grunne. Shape CSV
Brønnbane Font-fil for presentasjon. TTF  
BAA Avtalebaserte områder for hvert område. (Inkluderer CO2-lisenser) Shape CSV
BAA Avtalebaserte områder med komplett arealhistorie for hvert område delt på blokkgrenser. Shape CSV
Felt Feltomriss. Shape CSV
Funn Funnomriss - inkludert feltomriss. Shape CSV 
Innretning Faste innretninger, flytende produksjonsinnretninger og innretninger på land. Shape CSV 
Undersøkelser Områder med planlagte undersøkelser etter 1.1.2009. Datasettet inneholder både brutto (inkludert snuområde for båten) og netto (innsamlingsområdet) for seismiske, elektromagnetiske, boresteds- og grunnundersøkelser. Shape CSV
TUF Hovedrørledninger. Datasettet inneholder ikke "infield" rørledninger. Shape CSV 
Blokk Alle blokker på norsk kontinentalsokkel. Shape CSV
Kvadrant Alle kvadranter på norsk kontinentalsokkel. Shape CSV
Delområde Alle delarealer på norsk kontinentalsokkel. Shape CSV

CSV-filer inkluderer geometri i WKT-format.

Andre datasett

Tema Beskrivelse Format  
CO2 CO2-flater brukt i CO2-atlas zmap FGDB
Havbunnsmineraler Analyseresultater av sulfidprøver xlsx  
Havbunnsmineraler Deep sea survey grunnlag på filformat. Esri filgeodatabase eller geopackage. gpkg FGDB
Havbunnsmineraler Åpningsområde fra Meld. St. 25 (2022-2023) Shape  
Letemodeller Oljedirektoratets letemodellanalyser. Shape  
Statusrapporter Lisens - viser status- /tilbakeleveringsrapporter - oppdateres med ujevne mellomrom Shape  
Strukturelementer Datasettet viser hovedstrukturelementer på norsk sokkel og tilstøtende områder. Dataene er sammensatt av Oljedirektoratet og legger til grunn de offisielt godkjente elementnavnene. Shape  

 

Ansvarsfraskrivelse

Posisjonell datanøyaktighet er, med mindre annet er oppgitt, innen ca. + - 0-300m. Sokkeldirektoratet er ikke ansvarlig for nøyaktighet på data rapportert av tredjepart. Innhold skal ikke brukes til navigasjonsformål.

 

 

Kontakt
factweb@sodir.no

Tlf: 51 87 06 00

Oppdatert: 16.02.2024

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.

Kontakt
factweb@sodir.no

Tlf: 51 87 06 00