Oljedirektoratet

Digitale palynologiske preparater

palyslide

Palynologiske preparater inneholder fossilt mikroplankton, pollen og sporer fra kjerner og borekaks.

Operatører og laboratorier produserer palynologiske preparater og leverer disse til Sokkeldirektoratet i henhold til Ressursforskriftens §29. ​

Analyse av palynologiske preparater belyser fire geologiske faktorer i lete- og utvinningsbrønner:​ aldersdatering, brønnkorrelering, avsetningsmiljø og palynofacies. ​

Sokkeldirektoratet deler palynologiske preparater med industrien og akademia for å øke forståelsen av undergrunnen. Økt geologisk kunnskap reduserer feilmarginer av geologisk tolkning og kartlegging, og dermed reduserer økonomisk risiko av leting og produksjon. Derfor er elektronisk tilgang til palynologiske preparater en fordel for både industrien og nasjonen.​

Gjennom samarbeid med medisinske miljøer i Finland, Sverige og Ungarn har Sokkeldirektoratet fått innsikt i teknologiske fremskritt som spesialister innen patologi og cytologi har drevet frem. Mest relevant for geologiske problemstillinger er forskning og utvikling omkring digitalisering av mikroskoppreparater og kunstig intelligent diagnose av celleprøver.​

Sokkeldirektoratet anvender denne teknologien på geologiske fagområder som er basert på gjennomtrengende lysmikroskopi. I første fase gjelder dette palynologi. Senere kan prosjektet utvides med petrografiske tynnslip og nannoplanktonpreparater.​

Store 4K og 8K skjermer gir brukeren et imponerende visuell opplevelse som mange finner mer informasjonsrik enn tradisjonell optisk mikroskopi. Brukeren kan annotere palynomorfer for å dokumentere artenes tilstedeværelse og oppnå taksonomisk konsensus mellom laboratorier og klienter. SlideViewer eksporterer bilder av annoterte fossiler som treningsdata for maskinlæring.​

Biostratigrafer kan nå anvende patologenes visualiserings- og diagnoseverktøy for å analysere og tolke digitale palynologiske preparater tilgjengelig i Diskos.​

 

Ta kontakt eller bestill skanning

palyslides@sodir.no

Oppdatert: 18.12.2023

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.

Ta kontakt eller bestill skanning

palyslides@sodir.no