Oljedirektoratet

Palynologiske preparater tilgjengelig i Diskos

Det er mer enn 40 000 skann av palynologiske preparater fra om lag 380 brønnbaner tilgjengelig i Diskos. Skanningen pågår kontinuerlig, og flere skann vil bli lastet opp til Diskos etter hvert.

Dersom du har behov for digitale palynologiske preparater som finnes ifølge Sokkeldirektoratets Faktasider, men som ikke er skannet enda, kan du bestille skanning og opplasting til Diskos via e-postadressen palyslides@sodir.no.

Oversikten under viser brønner med digitale palynologiske preparater og antall skann per brønn som er tilgjengelig i Diskos.

Brønner i Nordsjøen Brønner i Norskehavet Brønner i Barentshavet
1/2-1 (56 skann) 6201/11-1 (212 skann) 7117/9-1 (185 skann)
1/3-1 (67 skann) 6201/11-2 (492 skann) 7117/9-2 (260 skann)
1/3-3 (203 skann) 6204/10-1 (470 skann) 7119/7-1 (328 skann)
1/3-8 (6 skann) 6204/10-2 (23 skann) 7119/9-1 (362 skann)
1/3-9 ST2 (19 skann) 6204/10-2 A (125 skann) 7119/12-1 (281 skann)
1/5-2 (41 skann) 6204/10-2 R (112 skann) 7119/12-2 (168 skann)
1/5-3 ST2 (1 skann) 6204/11-1 (515 skann) 7119/12-3 (225 skann)
1/5-4 S (31 skann) 6204/11-2 (180 skann) 7120/1-4 S (225 skann)
1/6-1 (2 skann) 6205/3-1 (470 skann) 7120/2-3 S (231 skann)
1/6-4 (100 skann) 6205/3-1 R (249 skann) 7120/9-2 (427 skann)
1/6-6 (75 skann) 6305/1-1 (53 skann) 7120/12-2 (293 skann)
1/6-6 T2 (5 skann) 6305/1-1 T2 (210 skann) 7121/1-1 (606 skann)
1/6-7 (106 skann) 6305/4-1 (173 skann) 7122/6-1 (40 skann)
1/9-3 (16 skann) 6305/5-1 (512 skann) 7122/6-2 (143 skann)
1/9-3 R (95 skann) 6406/1-2 (49 skann) 7124/3-1 (945 skann)
2/1-2 (70 skann) 6406/2-1 (323 skann) 7124/4-1 S (13 skann)
2/1-3 (41 skann) 6406/2-2 (248 skann) 7127/10-U-3 (134 skann)
2/1-4 (64 skann) 6406/2-3 (84 skann) 7128/4-1 (168 skann)
2/1-5 (11 skann) 6406/2-3 T2 (72 skann) 7220/5-1 (177 skann)
2/1-6 (138 skann) 6406/2-3 T3 (45 skann) 7220/7-1 (191 skann)
2/1-7 (30 skann) 6406/2-5 (222 skann) 7220/7-2 S (134 skann)
2/1-8 (166 skann) 6406/2-6 (25 skann) 7220/11-1 (235 skann)
2/1-9 A (85 skann) 6406/2-6 A (214 skann) 7220/11-2 A (6 skann)
2/1-10 (47 skann) 6406/3-6 (134 skann) 7220/11-3 (20 skann)
2/1-13 ST2 (13 skann) 6407/1-4 (188 skann) 7220/11-3 AR (6 skann)
2/2-1 (88 skann) 6407/2-1 (376 skann) 7220/11-3 AT2 (36 skann)
2/2-2 (179 skann) 6407/6-1 (149 skann) 7220/11-5 S (122 skann)
2/2-3 (6 skann) 6407/6-4 (148 skann) 7228/2-1 S (572 skann)
2/2-4 (68 skann) 6407/6-5 (218 skann) 7316/5-1 (867 skann)
2/2-5 (202 skann) 6407/6-6 (21 skann) 7317/9-1 (87 skann)
2/3-1 (56 skann) 6407/10-3 (419 skann) 7319/12-1 (85 skann)
2/3-3 (98 skann) 6407/10-4 (3 skann) 7321/7-1 (158 skann)
2/3-4 (131 skann) 6506/11-7 (269 skann) 7321/8-1 (605 skann)
2/4-2 (112 skann) 6506/12-2 (65 skann) 7321/9-1 (228 skann)
2/4-3 (2 skann) 6506/12-5 (145 skann) 7323/7-U-11 (3 skann)
2/4-8 (10 skann) 6507/2-2 (290 skann) 7323/11-U-1 (5 skann)
2/4-11 (131 skann) 6507/3-1 (373 skann) 7324/2-1 (72 skann)
2/4-16 (132 skann) 6507/5-3 (68 skann) 7324/6-1 (130 skann)
2/4-18 R (69 skann) 6507/6-1 (29 skann) 7324/9-1 (88 skann)
2/4-23 S (12 skann) 6507/6-2 (149 skann) 7324/10-1 (174 skann)
2/4-A-8 (43 skann) 6507/6-3 (79 skann) 7325/1-1 (123 skann)
2/4-B-19 (48 skann) 6507/6-4 A (326 skann) 7325/4-1 (80 skann)
2/4-B-19 A (36 skann) 6507/7-1 (208 skann) 7435/12-1 (141 skann)
2/4-C-11 (261 skann) 6507/7-2 (127 skann)  
2/4-E-1 (16 skann) 6507/7-3 (53 skann)  
2/4-F-10 (16 skann) 6507/7-4 (43 skann)  
2/5-1 (92 skann) 6507/7-5 (116 skann)  
2/5-4 (12 skann) 6507/7-A-28 B (52 skann)  
2/5-7 (77 skann) 6507/8-2 (204 skann)  
2/5-12 (11 skann) 6507/8-8 (12 skann)  
2/5-13 (132 skann) 6607/5-2 (257 skann)  
2/6-5 (29 skann) 6610/2-1 S (1 skann)  
2/7-4 (10 skann) 6610/3-1 (348 skann)  
2/7-14 (42 skann) 6611/9-U-1 (1 skann)  
2/7-B-11 (6 skann) 6706/6-1 (192 skann)  
3/7-3 (1 skann) 6706/6-2 S (151 skann)  
6/3-1 (55 skann)    
6/3-2 (7 skann)    
7/1-1 (30 skann)    
7/1-2 S (92 skann)    
7/8-4 (42 skann)    
7/11-1 (16 skann)    
7/11-7 (5 skann)    
7/11-9 (19 skann)    
7/11-10 S (36 skann)    
7/12-11 (12 skann)    
8/3-1 (221 skann)    
15/2-1 (131 skann)    
15/3-1 S (9 skann)    
15/3-2 R (23 skann)    
15/3-3 (13 skann)    
15/3-4 (33 skann)    
15/3-5 (32 skann)    
15/3-7 (439 skann)    
15/3-9 T2 (274 skann)    
15/3-11 (127 skann)    
15/5-2 (9 skann)    
15/5-3 (125 skann)    
15/5-7 (102 skann)    
15/5-7 A (59 skann)    
15/5-7 AT2 (96 skann)    
15/6-3 (77 skann)    
15/6-5 (1 skann)    
15/6-6 (179 skann)    
15/6-7 (91 skann)    
15/6-8 A (42 skann)    
15/6-8 S (84 skann)    
15/6-11 A (85 skann)    
15/6-11 S (45 skann)    
15/6-12 (55 skann)    
15/8-1 (111 skann)    
15/9-1 (58 skann)    
15/9-2 (192 skann)    
15/9-3 (141 skann)    
15/9-4 (29 skann)    
15/9-6 (73 skann)    
15/9-7 (20 skann)    
15/9-8 (93 skann)    
15/9-9 (77 skann)    
15/9-10 (27 skann)    
15/9-11 (60 skann)    
15/9-13 (69 skann)    
15/9-14 (39 skann)    
15/9-15 (33 skann)    
15/9-16 (3 skann)    
15/9-17 (1 skann)    
15/9-18 (57 skann)    
15/9-19 A (129 skann)    
15/9-19 B (11 skann)    
15/9-19 BT2 (83 skann)    
15/9-19 S (36 skann)    
15/9-21 S (95 skann)    
15/9-22 T2 (67 skann)    
15/9-A-4 (15 skann)    
15/9-A-7 (22 skann)    
15/9-A-8 (101 skann)    
15/9-A-10 (14 skann)    
15/9-A-11 (22 skann)    
15/9-A-12 (50 skann)    
15/9-A-13 (38 skann)    
15/9-A-15 (82 skann)    
15/9-A-19 (48 skann)    
15/9-A-20 (37 skann)    
15/9-A-21 (35 skann)    
15/9-A-22 (32 skann)    
15/9-A-23 (33 skann)    
15/9-A-24 (14 skann)    
15/9-A-25 (14 skann)    
15/9-A-26 (36 skann)    
15/9-A-27 (8 skann)    
15/9-B-3 (48 skann)    
15/9-B-4 (116 skann)    
15/9-B-11 (96 skann)    
15/9-B-20 T4 (99 skann)    
15/9-B-22 A (119 skann)    
15/9-B-22 T4 (106 skann)    
15/9-C-2 AH (24 skann)    
15/9-C-2 AHT2 (17 skann)    
15/9-C-2 H (16 skann)    
15/9-E-1 H (42 skann)    
15/9-E-2 H (34 skann)    
15/9-E-3 H (34 skann)    
15/9-E-4 H (104 skann)    
15/12-1 (301 skann)    
15/12-8 (140 skann)    
15/12-9 S (79 skann)    
15/12-17 A (17 skann)    
15/12-17 S (19 skann)    
15/12-18 A (62 skann)    
15/12-18 S (88 skann)    
15/12-21 (20 skann)    
15/12-21 A (13 skann)    
16/1-1 (2 skann)    
16/1-2 (157 skann)    
16/1-3 (305 skann)    
16/1-4 (172 skann)    
16/1-5 (93 skann)    
16/1-7 (102 skann)    
16/1-8 (218 skann)    
16/1-9 (22 skann)    
16/1-10 (12 skann)    
16/1-13 (10 skann)    
16/1-18 (1 skann)    
16/1-23 S (1 skann)    
16/2-5 (185 skann)    
16/2-8 (90 skann)    
16/2-9 S (87 skann)    
16/2-10 (95 skann)    
16/2-11 A (1 skann)    
16/2-12 (88 skann)    
16/2-14 (62 skann)    
16/2-14 T2 (72 skann)    
16/2-15 (116 skann)    
16/2-17 B (96 skann)    
16/2-17 S (107 skann)    
16/2-18 S (77 skann)    
16/2-19 (67 skann)    
16/2-19 A (127 skann)    
16/3-2 (2 skann)    
16/3-3 (63 skann)    
16/3-5 (7 skann)    
16/3-6 (2 skann)    
16/4-1 (13 skann)    
16/4-7 (2 skann)    
17/4-1 (12 skann)    
24/12-1 (153 skann)    
24/12-2 (119 skann)    
25/1-1 (218 skann)    
25/2-4 (99 skann)    
25/2-7 (86 skann)    
25/2-13 (84 skann)    
25/2-14 (53 skann)    
25/2-16 S (144 skann)    
25/2-21 (46 skann)    
25/3-1 (45 skann)    
25/4-1 (170 skann)    
25/4-5 (23 skann)    
25/4-6 S (160 skann)    
25/5-1 (221 skann)    
25/5-2 (213 skann)    
25/5-2 T2 (33 skann)    
25/5-7 (32 skann)    
25/5-A-9 (198 skann)    
25/6-2 (164 skann)    
25/7-1 S (20 skann)    
25/7-2 (10 skann)    
25/8-2 (5 skann)    
25/8-7 (138 skann)    
25/8-9 (190 skann)    
25/8-9 A (143 skann)    
25/8-10 S (69 skann)    
25/8-10 ST2 (10 skann)    
25/8-11 (34 skann)    
25/8-12 A (8 skann)    
25/8-12 S (9 skann)    
25/8-14 ST2 (57 skann)    
25/8-15 S (40 skann)    
25/9-1 (108 skann)    
25/9-2 S (38 skann)    
25/9-3 (50 skann)    
25/10-2 (53 skann)    
25/10-2 R (2 skann)    
25/10-3 (133 skann)    
25/10-4 (20 skann)    
25/10-5 (71 skann)    
25/10-6 S (388 skann)    
25/10-8 (108 skann)    
25/10-8 A (121 skann)    
25/10-12 ST2 (72 skann)    
25/11-3 (27 skann)    
25/11-4 (35 skann)    
25/11-5 (20 skann)    
25/11-9 (59 skann)    
25/11-12 (38 skann)    
25/11-15 (91 skann)    
25/11-17 (59 skann)    
25/11-19 S (62 skann)    
25/11-24 (73 skann)    
25/11-25 A (100 skann)    
25/11-26 (87 skann)    
25/11-28 (91 skann)    
25/12-1 (32 skann)    
29/3-1 (22 skann)    
29/6-1 (10 skann)    
29/9-1 (32 skann)    
30/7-7 (653 skann)    
30/9-16 (144 skann)    
30/10-2 (310 skann)    
30/11-3 (47 skann)    
30/11-4 (3 skann)    
30/11-5 (89 skann)    
30/11-10 (180 skann)    
30/11-10 A (46 skann)    
30/11-11 A (58 skann)    
30/11-11 S (151 skann)    
30/11-12 A (66 skann)    
30/11-12 S (172 skann)    
30/11-13 (220 skann)    
30/11-14 (176 skann)    
30/11-14 B (67 skann)    
30/12-1 (20 skann)    
30/12-1 T2 (159 skann)    
32/4-1 (91 skann)    
32/4-1 T2 (11 skann)    
33/2-2 S (67 skann)    
33/9-3 (185 skann)    
33/9-6 (40 skann)    
33/9-8 (91 skann)    
33/9-A-15 A (25 skann)    
33/12-9 S (162 skann)    
34/2-3 (48 skann)    
34/4-4 (7 skann)    
34/4-5 (31 skann)    
34/4-7 (37 skann)    
34/7-6 (19 skann)    
34/7-9 (14 skann)    
34/8-15 S (41 skann)    
34/8-17 S (124 skann)    
34/8-18 S (50 skann)    
34/8-4 S (85 skann)    
34/10-13 (24 skann)    
34/10-18 (32 skann)    
34/10-30 (69 skann)    
34/10-34 (161 skann)    
35/3-2 (243 skann)    
35/3-4 (463 skann)    
35/3-5 (430 skann)    
36/7-2 (71 skann)    

 

Oppdatert: 24.06.2024

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.