Oljedirektoratet

Ressursrapportar

6407-6-5-1380-mDC-turkis2

Ressursrapporten tar for seg status av leiting og ressurssituasjonen på norsk kontinentalsokkel. Andre tema i rapporten er uoppdaga ressursar, auka utvinning og effektiv drift. Vi har gitt ut ein ressursrapport om lag annankvart år sidan 1997.

Ressursrapport 2022

Direktoratets Ressursrapport 2022 gir status og analysar av dei langsiktige moglegheitene og utfordringane for petroleumsverksemda på norsk sokkel.


Ressursrapport 2020 – Leting

Leiteverksemda på norsk sokkel er lønsam i alle havområde, og mindre funn står for ein stor del av verdiskapinga. Det er framleis store ressurser igjen i alle havområde. Det hastar med leiting over hele sokkelen, særleg i område der infrastrukturen har begrensa levetid.  


Ressursrapport 2019 – Funn og felt

Sjølv etter meir enn 50 år er det store moglegheiter for å skape verdiar på norsk sokkel. Meir enn halvparten av ressursane ein trur er igjen på norsk sokkel er funne. 85 prosent ligg i felta og 15 prosent ligger i funn som rettshavarane vurderer å bygge ut.


Ressursrapport 2018 - Leting

Produksjonen av olje og gass frå norsk sokkel er venta å auke de næraste åra. Auken kjem av bidrag frå funn som er under utbygging, men også produksjonsvekst frå felt som er i produksjon. 


Ressursrapport 2017 - Funn og felt

Nye funn og gode løysingar har bidratt med at ressursanslaget har auka med 40 prosent sidan 1990. På toppen av dette har direktoratet kartlagt eit teknisk potensial med betydelege mengder olje og gass som kan utvinnast ved å ta ny teknologi i bruk. 


Arkiv

Oppdatert: 18.07.2024

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.