Oljedirektoratet

Ressursrapporter

6407-6-5-1380-mDC-turkis2

Vi har gitt ut en ressursrapport omtrent annet hvert år siden 1997. Rapporten inneholder status av leting og ressurssituasjonen på norsk kontinentalsokkel samt utvalgte tema som uoppdagede ressurser, økt utvinning og effektiv drift.

Ressursrapport 2022

Oljedirektoratets Ressursrapport 2022 gir status og analyser av de langsiktige mulighetene og utfordringene for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.


Ressursrapport 2020 – Leting

Letevirksomheten på norsk sokkel er lønnsom i alle havområder og mindre funn står for en stor del av verdiskapingen. Det er fortsatt store gjenværende ressurser i alle havområder. Det haster med leting over hele sokkelen, særlig i områder der infrastrukturen har begrenset levetid.  


Ressursrapport 2019 – Funn og felt

Selv etter mer enn 50 år er det store muligheter for å skape verdier på norsk sokkel. Mer enn halvparten av de antatt gjenværende ressursene på norsk sokkel er funnet. 85 prosent ligger i feltene og 15 prosent ligger i funn som rettighetshaverne vurderer å bygge ut.


Ressursrapport 2018 - Leting

Produksjonen av olje og gass fra norsk sokkel ventes å øke de nærmeste årene. Økningen skyldes bidrag fra funn som er under utbygging, men også produksjonsvekst fra allerede produserende felt.


Ressursrapport 2017 - Funn og felt

Nye funn og gode løsninger har bidratt med at ressursanslaget har økt med 40 prosent siden 1990. På toppen av dette har Oljedirektoratet kartlagt et teknisk potensial med betydelige mengder olje og gass som kan utvinnes ved å ta ny teknologi i bruk. 


Arkiv

Oppdatert: 25.08.2022

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.