Oljedirektoratet

Teknologidagen 2023

teknoldagen8

Oljedirektoratet (OD) følger opp suksessen fra 2022, og ønsker også i år velkommen til seminar om teknologi!

Tid: Onsdag 7. juni, klokka 08.30 til 16.30
Sted: Oljedirektoratet, Stavanger (Valhall auditorium, inngang Petroleumstilsynet)
Påmelding innen: 31. mai, klokka 19.00
Pris: Gratis

Det blir servert en enkel lunsj.  

Målgruppen for ODs teknologidag er først og fremst ansatte hos ressursmyndigheter og rettighetshavere på norsk sokkel.

Påmeldingsfristen er passert. 

Kontakt

For mer informasjon og avklaringer, vennligst ta kontakt med teknologikoordinator Arvid Østhus, mobilnr. 47 841 580.

 


Program for Teknologidagen 2023

 

08:30 Registrering og kaffe


09.30 Velkommen og introduksjon

Arvid Østhus, Oljedirektoratet

Presentasjon (PDF)


09:40 Hvorfor er myndighetene opptatt av teknologi?

Gaute Erichsen, Olje- og energidepartementet

Presentasjon (PDF)


 

Sesjon 1: Innsamling av undergrunnsdata

Moderatorer: Kristin Seim og Petter Dischington, Oljedirektoratet


10.00 Fremskritt i seismisk avbildning og prediksjon av tynne sandinjektitter

Robin Kifle, Vår Energi

Presentasjon (PDF)

Denne presentasjonen skisserer hvilke utfordringer Vår Energi arbeider med knyttet til fremtidig potensiale i Greater Balder-området. Ved å bruke ulike undergrunnsdata, ønsker Vår Energi kontinuerlig å forbedre datakvalitet og utvikle nye, integrerte arbeidsflyter for å forbedre seismisk avbildning og reservoarprediksjon ved å utfordre grensene for seismisk deteksjon i dette komplekse og dynamiske reservoaret.

 


10.20 Borehole Image Logs – enorme datamengder fra et lite borehull

Dr. Brita Graham, Equinor

Presentasjon (PDF)

Borehole image logs gir mer enn et 3D-bilde – du får data om borehullets form, horisontale spenningsretninger og orientering av strukturelle og sedimentære elementer fra hele den loggede seksjonen. Disse dataene kan brukes i ulike arbeidsprosesser for å forbedre beslutninger, og fungerer som et bindeledd mellom kjerne- og seismiske data.

 


10.40 Effektiv bruk av EM-data: 3D vs 2D

Dr. Martin Springer, AkerBP

Presentasjon (PDF)

Moderne EM-inversjoner gjøres i 3D. Likevel, og i motsetning til seismiske data, kan EM-data ofte med stort hell evalueres ved hjelp av 2D-inversjoner. I denne presentasjonen vil det gis eksempler på og sammenlikning av 2D- og 3D-inversjoner, som vil øke forståelsen av når 3D EM-data er nødvendig, og når 2D EM-data er tilstrekkelig.

 


11.00 Spørsmål og kommentarer


11.20 Lunsj

 


 

Sesjon 2: Utfordrende fat

Moderator: Arvid Østhus, Oljedirektoratet


12.20 Pilotprosjekt for Coiled tubing drilling på Ekofisk

Fredrik Fossan og Anna Forder, ConocoPhillips

Presentasjon (PDF)

Coiled tubing drilling (CTD) teknologi ansees som en kostnadseffektiv metode for å nå gjenværende volumer/reserver i de modne feltene som utgjør Greater Ekofisk Area. Et pågående CTD pilotprosjekt har bevist at dette er teknisk gjennomførbart og ConocoPhillips forventer at teknologien vi gjøre det mulig å utvinne marginale ressurser til en konkurransedyktig kostnad.

 


 12.40 Ny teknologi – "Single-trip Multi-frac"

Marius Berge-Skillingstad, Equinor

Presentasjon (PDF)

Ny "Single-trip Multi-frac" teknologi på drill pipe åpner nye muligheter for å maksimere utvinning fra lav permeable forekomster på Statfjord. Teknologien tillater stimulering av flere soner per dag med begrenset bruk av riggtid. I dette foredraget ønsker vi å dele erfaringene fra pilot brønnen C-7 samt hvilke muligheter operatøren ser for ytterligere anvendelse på Statfjordfeltet.

 


13.00 Smarte brønnløsninger for utvinning av Heidrunfeltets dype formasjoner

Elling Sletfjerding, Equinor

Presentasjon (PDF)

Heidrunfeltet på Haltenbanken vest for Trondheim er et stort oljefelt med forventet levetid til 2046. Store oljereserver er allerede produsert fra Garn- og Ileformasjonene i Fangstgruppen og gjenværende reserver finnes primært i de dypere Tilje- og Åreformasjonene med mer krevende reservoaregenskaper og varierende fluid og trykkforhold. Disse reservoarene krever nye brønnløsninger for kostnadseffektiv drenering. For å sikre høy utvinning i Tilje- og Åreformasjonene jobber Heidrunlisensen målrettet med nye brønnløsninger for produsenter og injektorer. Foredraget vil fokusere på utfordringer med utvinning fra disse formasjonene, erfaringer med nye brønnløsninger for effektiv drenering og spesielt smart-brønn teknologi.

 


13.20 Spørsmål og kommentarer


13.40 Pause og kaffe


 

Sesjon 3: Neste generasjons produksjonssystemer

Moderator: Frode Dyrdal, Oljedirektoratet


14.00 Hywind Tampen Gullfaks – Samkjøring av vindkraftverk og gasskraftverk

Bjarne Monsen, Equinor

Presentasjon (PDF)

Hvilke utfordringer møter man når varierende vindkraft kobles til et begrenset kraftnett bestående av 3 sammenkoblede plattformer? Nye styringsfunksjoner både i vindkraftverket og plattformenes kraftstyringssystem. Ny hverdag for kraftsystemsoperatører som må forholde seg vindkraftprognoser.

 


14.20 Utvikling av undervannsdroner

Andy Gower, TotalEnergies

Presentasjon (PDF)

TotalEnergies presenterer hvordan de ser på utviklingen av undervannsroboter og droner (AUV/USV) og gir eksempler på hva vi kan oppnå med bruk av autonomi på havbunnen. TotalEnergies har gjennomført flere tester sammen med Oceaneering (senter for autonomi på Tau i Ryfylke) og vil presentere hvordan slike test fasiliteter brukes for å sikre at teknologien blir klar for drift.

 


14.40 Erfaringer og strategi med 3D-printing og digitalt forsyningsnettverk

Brede Lærum, Equinor

Presentasjon (PDF)

Equinor har jobbet med 3D printing siden 2016 og grundige tester viser at 3D printing av metalldeler møter kravene i vår bransje. 3D printing har gitt store besparelser de siste årene, og gevinsten øker innen drift, vedlikehold, modifikasjoner og prosjekter. Equinor samarbeider med TotalEnergies, Shell, ConocoPhillips, Vår Energi og det norske selskapet Fieldnode i å utvikle løsninger innen digitalt forsyningsnettverk, der digitalt lager kombineres med "on-demand" produksjon av reservedeler nær sluttbruker. Dette arbeidet vil transformere forsyningskjeden slik vi kjenner den, og vil gi betydelige effekter innen kostnadseffektivitet, bærekraft, forsyningssikkerhet og lokal verdiskaping.

 


15.00 Spørsmål og kommentarer


15.20 Oppsummering og avslutning

Arne Jacobsen, Oljedirektoratet


15.30 Slutt

Oppdatert: 12.06.2023

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.