Oljedirektoratet

TFO 2021

Alt du trenger å vite om tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2021.

28 selskaper får tilbud om andeler

18. januar 2022 fikk 28 selskaper tilbud om andeler i totalt 53 utvinningstillatelser på norsk sokkel i tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2021.

Se relevante filer i høyre marg.

Pressemelding fra Olje- og energidepartementet: Stor interesse for videre leteaktivitet på norsk sokkel

Fortsatt stor interesse for leting i modne områder i TFO 2021

Myndighetene har mottatt søknader fra 31 selskap i tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2021. Les nyheten.

 

Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2021 (TFO 2021) – Utlysning

Olje- og energidepartementet har 9. juni 2021 lyst ut TFO 2021, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for TFO 2021 er onsdag 8. september 2021 klokken 12. Det oppfordres til å levere i god tid før søknadsfrist. Tildeling forventes i løpet av første kvartal 2022.

Søkbart areal

De forhåndsdefinerte områdene (TFO-arealene) er siden TFO 2020 utvidet med 4 blokker i Nordsjøen, 10 blokker i Norskehavet og 70 blokker i Barentshavet. Det kan søkes på alle ledige blokker eller deler av blokker innenfor de forhåndsdefinerte områdene. Blokker eller deler av blokker som blir ledige mindre enn 3 måneder før søknadsfristens utløp, vil ikke være omsøkbare.

Det betyr at alt areal som er godkjent tilbakelevert i perioden frem til tre måneder før søknadsfristen anses som utlyst ved søknadsfrist. Tilbakelevert areal inkluderes fortløpende i det forhåndsdefinerte området på ODs interaktive Faktakart, og kart over endelig omsøkbart areal vil foreligge så snart som praktisk mulig. Se lenker under.

Forlenget oppdatering av kart

ODs interaktive kart er låst for nye oppdateringer fra tirsdag 6. juli 2021 for å få inkludert så mange tilbakeleverte utvinningstillatelser som mulig i det som skal være omsøkbart i TFO 2021.

Merk at alle de fire tilbudte utvinningstillatelsene i 25. konsesjonsrunde inngår i omsøkbart areal i TFO 2021, se 25.-konsesjonsrunde.

Dersom disse blir tildelt av Kongen i statsråd, vil ikke arealene være omsøkbare i TFO 2021.

Kart over søkbart areal i forhåndsdefinerte områder ved utlysningstidspunkt

Bilde som viser kart over søkbart areal i forhåndsdefinerte områder ved utlysningstidspunkt

Kartene viser konsesjonsbelagte områder innenfor TFO-områdene per 9. juni 2021. Dette arealet kan endres i løpet av søknadsperioden. Oppdaterte kart, Oljedirektoratets interaktive faktakart, som viser tilgjengelig areal finnes på Oljedirektoratets hjemmeside.

Lenker

Hvordan søke i TFO 2021

Hvert selskap som søker om utvinningstillatelse i TFO 2021 skal levere inn følgende til Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet:

  1. Søknadsbrev, selskapsinformasjon og kvittering for innbetalt søknadsgebyr
  2. Søknad(er)

Oversendelsen til Oljedirektoratet (OD) skjer via L2S Authority Communication.
Oversendelsen til Olje- og Energidepartementet (OED) skjer i valgfritt elektronisk format. L2S Authority Communication er en mulig kanal som kan benyttes for i år.

1. Søknadsbrev, selskapsinformasjon og kvittering for innbetalt søknadsgebyr

Formelt søknadsbrev med oversikt over alle de søknadene selskapet er med på, både individuelt og som deltaker i gruppesøknad(er), sendes sammen med selskapsinformasjonen. Se Veiledning for søknadsbrev og selskapsinformasjon TFO 2021 for mer informasjon.

Det skal innbetales et søknadsgebyr på 123.000 NOK for hver søknad til TFO 2021, også for søknad om tilleggsareal. Når flere selskaper går sammen i en gruppesøknad for å søke om en utvinningstillatelse er dette én søknad.

Ett av gruppemedlemmene innbetaler gebyr. Innbetaling gjøres til Oljedirektoratet, kontonr.: 7694.05.00326 og merkes "TFO2021_(blokknummer)". Kopi av kvittering vedlegges søknadsbrevet fra selskapet.

2. Søknad(er)

Hver enkelt søknad om utvinningstillatelse i TFO 2021 leveres i elektronisk format til Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet. Se Veiledning for søknad om utvinningstillatelse TFO 2021.

Veiledninger

Skjemaer som skal fylles ut

Shapefiler som skal legges ved

Annen søknadsinformasjon

Tilgjengelige data

 

Kontakt Oljedirektoratet

apa@npd.no

 

 

 

Oppdatert: 18.01.2022

Fant du det du lette etter?

Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser fra dette skjemaet. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettstedet.